Search
Close this search box.

AGLOMERACIJA POŽEGA Izgradnja i opremanje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Na lokaciji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Požega u naselju Vidovci odvijaju se intenzivni radovi na izgradnji i opremanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 33.500 ES.


CUPOV Požega smješten je istočno od samoga grada, na kraju industrijske zone grada. Lokacija je vrlo dobro odabrana s obzirom da je dobro zaštićena od mogućeg plavljenja rijeke Orljave, dobro smještena u prostor te tako nije problematična s obzirom na moguće utjecaje na okoliš, Tekija d.o.o. je vlasnik kompletne lokacije za proširenje CUPOV-a.


Dovršenje i puštanje u rad 1. faze izgradnje CUPOV-a grada Požege bilo je sredinom 2005. godine. Izgrađen je dovodni kolektor do uređaja, gruba i fina rešetka i pjeskolov-mastolov čime je osigurano da sve čestice veće od 5 mm, pijesak i masnoće budu izdvojene iz otpadne vode i zbrinute na prihvatljiv način.Količina otpadnih voda koja je bila predviđena za pročišćavanje u 1. fazi iznosi 180-300 l/s u kišnom razdoblju, odnosno cca. 90 l/s u sušnom razdoblju.


Opseg ugovorenih radova na izgradnji i opremanju II. i III. faze pročišćavanja uključuje sljedeće:
– Projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi
– Ishođenje dozvola za gradnju
– Rekonstrukcija postojećeg dijela postrojenja
– Izgradnja i opremanje biološke obrade otpadne vode
– Polja za ozemljavanje mulja
– Izlazno okno za uzimanje uzoraka pročišćene vode
– Infrastruktura i krajobrazno uređenje
– Probni rad i puštanje u funkciju


Radove izvodi zajednica ponuditelja RIKO d.o.o., Slovenija; Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Hidroinženjering d.o.o., Slovenija. Vrijednost ugovorenih radova je 66.719.565 Kn bez PDV-a. Početak radova je bio 09.04.2020., a planirani rok završetka 38 mjeseci. Projekt se ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija te Hrvatskim vodama. Naručitelj i korisnik projekta je Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga. Projekt je većinski sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok preostali iznos financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Požega i Općine Velika i Brestovac.


Trenutno su u toku radovi na zamjeni postojeće hidromehaničke opreme I. faze pročišćavanja, zemljanim radovima na poljima za ozemljavanje mulja i betoniranju temeljne ploče tzv. SBR bazena za biološku obradu otpadnih voda.
Izvor: Tekija d.o.o.

Vezano
Vezano