Search
Close this search box.

DR.SC.IVAN VUKOJA – RAVNATELJ OŽB POŽEGA Broj liječnika specijalista povećan je za 11, specijalizanata za 7 a medicinskih sestara za 15 – „Zamjećujemo trend povratka naših zdravstvenih djelatnika iz zemalja EU ali i iz Zagreba”

Od 1.siječnja sve opće bolnice u Hrvatskoj prelaze u državno vlasništvo no, za korisnike usluga Opće županijske bolnice Požega to neće ništa bitno promijeniti. Rekao je ovo jučer ravnatelj bolnice dr.sc.Ivan Vukoja u susretu s novinarima. – Našim pacijentima je najvažnije da imaju dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu što će ova zdravstvena ustanova nastaviti pružati i nakon 1. siječnja – istakao je dr.Vukoja.
Ono što je korisnicima usluga Opće županijske bolnice u Požegi svakako bitnije od promjene vlasništva, zasigurno je činjenica da u ovoj ustanovi, za razliku od mnogih drugih o čemu se govori u medijima, nema velikih problema s kadrovima. Dapače, ravnatelj Vukoja je istaknuo pozitivan trend u bolnici koju vodi.

 „Postajemo zasigurno ustanova koju dobar, kvalitetan i perspektivan kadar predmnijeva kao poželjno radno okruženje”

– Mi imamo, u odnosu na prošlu godinu. 11 liječnika specijalista više i 7 specijalizanata više. S ponosom mogu istaknuti da su te brojke zadovoljavajuće. Imamo i određene akvizicije iz drugih zdravstvenih ustanova pa smo ovih dana uspjeli jednu mladu specijalisticu infektologije iz Fran Mihaljević iz Zagreba prebaciti kod nas. Imamo i jednu akviziciju, specijalisticu ortopedije i traumatologije, koju smo također kao ‘gotovu’ preuzeli, doktoricu znanosti specijalisticu plastične kirurgije koja je radila u klinici u Beču. To se samo nadovezuje na prethodne akvizicije: internista kojeg smo iz Londona doveli i specijalistice pedijatrije koju smo doveli iz Linza prošle godine. Dakle, postajemo zasigurno ustanova koju dobar, kvalitetan i perspektivan kadar predmnijeva kao poželjno radno okruženje, koja ljudima nudi i mogućnost stručnog usavršavanja. Uz ovo je važno naglasiti i da imamo 15 medicinskih sestara više. Dakle, ne postoji kod nas problem s medicinskim sestrama kakav možda postoji u nekim drugim sredinama. Mi zamjećujemo jedan trend povratka naših zdravstvenih djelatnika iz zemalja EU ali isto tako i iz Zagreba – istakao je dr.Vukoja.
Građanima, kojima je potrebna liječnička pomoć, važne su i, također često spominjane, liste čekanja a one su u požeškoj bolnici dovedene u zakonske okvire. No, dr.Vukoja je u razgovoru s novinarima ukazao na jedan problem te uputio apel.

Liste čekanja

– Unatoč svim našim angažmanima oko lista čekanja, 12 posto termina ukupno propadne zbog toga što se u dogovorenom terminu nitko ne odazove. To vam znači da u tih 12 posto termina netko kome uistinu treba pružiti zdravstvenu uslugu, ne može ju dobiti. Taj termin ne bude konzumiran zbog toga što netko nije bio zainteresiran odjaviti se ili prenaručiti. To je značajan postotak kad se u vidu ima broj od 500 000 usluga koje smo kroz godinu pružili. Druga stvar je s tim u vezi da imamo zamjetan trend: na pojedinim radilištima, što se tiče dijagnostike, između 30 i 40 posto pacijenata su pacijenti izvan Požeško-slavonske županije. Dakle, usluga u našoj ustanovi prepoznata je i izvan granica županije i ono što je najvažnije za napomenuti je činjenica da ljudi žele dostupnu, kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu, pa se nadam da će i u vremenu koje je ispred nas ova ustanova nastaviti upravo to i pružati.
A o kolikom je broju usluga riječ, govore podaci koje je dr.Vukoja također predočio novinarima.

 

Obim pružanja usluga

– Broj usluga pruženih u našoj ustanovi 2023.godine je blizu brojke od 500 000 . Ukupno je 48 000 pacijenata koji su tijekom godine pregledani u našoj ustanovi, odnosno poliklinici. Kad uspoređujemo to s 2019. to vam je skoro 100 000 usluga više, ili s onom nesretnom korona-godinom 2020., to je 200 000 zdravstvenih usluga više. Kad gledamo broj stacionarno liječenih pacijenata, njih je ove godine bilo nešto manje u odnosu na 2020.godinu, 8 200 s prosječnom dužinom liječenja u bolnici u prosjeku 5,61 dana, čime je ova zdravstvena ustanova značajno ispod prosjeka u odnosu na hrvatski prosjek u dužini bolničkog liječenja – kazao je dr.Vukoja.

Investicije

Opća županijska bolnica Požega prošle, i minulih godina, realizirala je više važnih investicija a neke su tek u planu. O tome je ravnatelj Vukoja također govorio novinarima.
– Mi smo tijekom ove tri godine uložili 30 milijuna kuna, odnosno 4 milijuna eura, u našu imovinu i opremu. To su značajna ulaganja u ustanovu ove veličine, posebno kad se uzme u obzir da nije bilo EU fondova u te tri godine. Što se tiče renovacije odjela interne medicine, prije mjesec dana su uselili na odjel gastroenterologije i nefrologije, dakle završena je faza 1 i faza 2 i trenutno su u punom jeku radovi faze 3. Kad je o financiranju riječ, možemo se zahvaliti Ministarstvu zdravstva na 350 000 eura, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU sa 70 000 eura, decentraliziranih sredstava je bilo 100 000 eura a gotovo 500 000 eura su naša vlastita sredstva. Kad su rekonstrukcije u pitanju, trenutno je u završnoj fazi izrada projekta tehničke dokumentacije za renovaciju odjela neurologije i psihijatrije, te smo pokrenuli proces izrade projektno-tehničke dokumentacije za renovaciju praonice rublja koja je stara već 50 godina – istakao je dr.Vukoja.
Požeška bolnica, dodao je, ima u planu realizaciju tri EU projekta od kojih se dva nalaze u fazi objave na elektroničkom oglasniku javne nabave – jedan se tiče digitalizacije bolnice i za koji je dobiveno 170 000 eura i projekt Dolina zdravlja za koji je osigurano 245 000 eura a tiče se izrade projektno-tehničke dokumentacije za nadogradnju zgrade u kojoj bi se nalazila kompletna dijagnostika bolnice. Treći projekt se odnosi na klimatizaciju operacijskih dvorana i on bi trebao biti završen do sezone hlađenja.

Razgovoru ravnatelja požeške bolnice s novinarima prisustvovale su i njegove najbliže suradnice: zamjenica ravnatelja Matea Vujnović i glavna sestre za sestrinstvo Silvija Marić.

Tekst i foto: V.Milković

Vezano
Vezano