Search
Close this search box.

EU SUFINANCIRANJE Za obnovu višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6 osigurano 372.600,59 EUR

Komunalac Požega d.o.o., kao upravitelj višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6, 3400 Požega, potpisao je 29. studenog 2022. godine S Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., NPOO.C6.1.R1-I1.01.0224, Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Miroslava Krleže 6, Grad Požega, Požega. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 470.936,95 EUR (3.548.274,46 KN). Ugovorom se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 372.600,59 EUR (2.807.359,11 KN).
Projekt se provodi sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., inicijativi 6. obnova zgrada, investiciji C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada, a sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (NN, br. 143/21).
Cilj je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje OIE koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od 66 % u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrade od 58%. Na razini investicije C6.1.R1-I1 potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 55% čemu ovaj projekt doprinosi.
Aktivnosti provedbe projekta su:
1. Izrada projektne dokumentacije
2. Energetska obnova: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite ravnog krova, povećanje toplinske zaštite poda iznad negrijanog prostora, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje zgrade, provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, ugradnja koso podiznih platformi
3. Upravljanje projektom i administracija
4. Promidžba i vidljivost projekta
Razdoblje provedbe projekta je od 1. veljače 2020. godine, odnosno početka aktivnosti vezanih za energetsku obnovu višestambene zgrade, do završetka svih aktivnosti iz Ugovora, a traje 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora.
Višestambena zgrada na adresi Miroslava Krleže 6, Požega ima 41 stambenu jedinicu. Završetkom projekta energetske obnove će iz postojećeg energetskog razreda D prijeći u energetski razred B.

Izvor: pozega.hr

Vezano
Vezano