Najčitanije

 • Fotogalerije

  GRAD POŽEGA U tijeku sanacija divljih odlagališta u Vidovcima i na Vilarama

  Dana 21. studenog.2022.godine uz prisutnost predstavnika investitora (Grad Požega), izvođača radova (Komunalac Požega d.o.o.) i nadzornog inženjera (Mars inženjering d.o.o.) izvršen je terenski obilazak lokacije radova na sanaciji divljih odlagališta na području grada Požege. U tijeku je sanacija divljih odlagališta u Vidovcima i na Vilarama.
  Podsjetimo, Gradu Požegi odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) na dvije lokacije i to u slijedećim iznosima:
  – za divlje odlagalište na području Vidovaca najviše u iznosu do 93.210,11 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 233.025,27 kuna
  – za divlje odlagalište na području Vilara najviše u iznosu do 83.113,81 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 207.784,52 kuna
  Predmet Javnog poziva bila je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprječavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Kada je riječ o prihvatljivim i opravdanim troškovima u njih pripadaju plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, geodetska snimka lokacija ukoliko je potrebno raditi, radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju, stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.
  Završetak radova na sanaciji predmetnih divljih odlagališta planiran je do kraja 2022.godine.

  Izvor: pozega.hr

  Mudra izreka

 • “Tko nikad ne putuje, živi život pun predrasuda” (Carlo Goldoni)

 • Najnovije

 • Program Kazališta u veljači