Search
Close this search box.

GRADSKI MUZEJ POŽEGA Bira se novi ravnatelj!

Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega raspisalo je javni natječaj za imenovanje ravnatelja te ustanove.
U natječaju se, među ostalim, navodi kako se za ravnatelja može imenovati osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uvjete: – da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij – najmanje pet (5) godina rada u muzeju ili najmanje deset (10) godina rada u kulturi, znanosti i obrazovanju – stručne, radne i organizacijske sposobnosti koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom.
Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, na mandat od četiri godine.
Podsjetimo, bivšoj ravnateljici Mireli Pavličić Hein mandat je bio istekao 18.rujna 2022.godine a natječaj koji je prije tog bio raspisan, poništen je jer je, kako je objašnjeno, „tijekom natječaja došlo do proceduralne pogreške.” Nakon poništenja natječaja za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Muzeja imenovana je prof.Lidija Španiček, muzejska savjetnica.


Tekst: V.Milković
Foto: TZ Požega

Vezano
Vezano