Search
Close this search box.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEGA Poziv na dobrovoljno davanje krvi

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEGA
Osječka 12, 34000 Požega

Požega, 31. svibnja 2023. god.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi,
31. svibnja, 01. i 02. lipnja 2023. god.,
POZIV

U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega biti će organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi.

– dana 31. 05. 2023. godine u vremenu od 10,00 do 17,00 sati (sa pauzom od 14,00 do 14,30 sati),

– dana 01. 06. 2023. godine u vremenu od 10,00 do 17,00 sati (sa pauzom od 14,00 do 14,30 sati),

– dana 02. 06. 2023. godine u vremenu od 10,00 do 17,00 sati (sa pauzom od 14,00 do 14,30 sati),

Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.
Dobrovoljnim davanjem krvi ujedno kontroliramo naše zdravlje.
Krv kao LIJEK je nezamjenjiva.

 

S poštovanjem,

R A V N A T E L J:

Miroslav Zelenika, dipl.oec.

Izvor: Gradsko društvo Crvenog križa Požega

Vezano
Vezano