Search
Close this search box.

JAVNI POZIV OPĆINE VELIKA Podnesite prijavu za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa razvoja gospodarstva za 2022.godinu

Općina Velika uputila je slijedeći Javni poziv:

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa razvoja gospodarstva Općine Velika, kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promocije poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja turističke infrastrukture, te razvoja poljoprivrede.
Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te iznimno za buduće troškove.
Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranije od 01.01.2022. godine (iznimka potpore razvoja turizma).
Ukoliko korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem po ovom Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Prijava se može predati e-mailom (na e-mail: procelnik@opcina-velika.hr ili info@opcina-velika.hr), poštom ili neposredno u Općinu Velika, Zvonimirova 1a, Velika, s naznakom ”Prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa razvoja gospodarstva Općine Velika ”.
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave i izvješća o primljenim potporama malih vrijednosti, podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Općini Velika, Zvonimirova 1a, Velika ili na web stranici Općine Velika, www.opcina-velika.hr.
Dokumente tražene po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Općina Velika zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja (npr. fotografije, certifikati i sl.).
Općina Velika će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu. Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Općine Velika za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, a najkasnije do 30. rujna 2022. godine, izuzev za Mjeru 2.1. i 2.2. za koje je natječaj otvoren do 30. studenog 2022. godine.
Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog Javnog poziva.
Rok za dostavu zahtjeva otvara se danom objave na web stranici Općine Velika, www.opcina-velika.hr, a prijave se dostavljaju do zaključno 30. rujna 2022. godine, izuzev za Mjeru 2.1. i 2.2. za koje je natječaj otvoren do 30. studenog 2022. godine.
Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Jedinstveni upravni odjel Općine Velika sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti. Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, Općinski načelnik Općine Velika dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Izvor: Općina Velika

Vezano
Vezano