Search
Close this search box.

JUČER U POŽEGI Duhovski susret pastoralnih povjerenstava, voditelja udruga i molitvenih zajednica

U subotu prije svetkovine Pedesetnice – Duhova, 27. svibnja 2023. u Požegi je održan susret članova pastoralnih povjerenstava te voditelja udruga i molitvenih zajednica s područja Požeške biskupije. Program je započeo u Dvorani bl. Alojzija Stepinca Biskupskog doma gdje je nakon zaziva Duha Svetoga okupljene pozdravio biskup Antun Škvorčević.

Kazao je kako su na ovaj susret pozvani oni koji u Požeškoj biskupiji nastoje oko toga da vjernici budu živo kamenje u Isusovoj Crkvi. Zahvalio im je za sve što nastoje ostvarivati na biskupijskoj i župnoj razini. Podsjetio je kako se članom Crkve postaje krštenjem, spomenuvši nauk Drugog vatikanskog sabora da je pripadnost Crkvi stupnjevita stvarnost, i da su vjernici po sakramentima, napose euharistiji živi dio Božjeg naroda. Istaknuo je kako je Pedesetnica blagdan Crkve, jer je toga dana Duh Sveti učinio živim u apostolima ono što je povijesni Isus uspostavio pa se po njihovu propovijedanju u snazi Duha počeo ostvarivati Isusov „Idite po svem svijetu“, koji se nije zaustavio do danas te smo i mi njegovi dionici. Istaknuo je da sv. Pavao promatra Crkvu kao Tijelo Kristovo u kojem je on glava a mi njegovi udovi i da postoji jedno krsno dostojanstvo i poslanje u Crkvi koje zaređeni službenici vrše upriličeni Kristu glavi a drugi vjernici suradnički s njima te da Duh Sveti daje učinkovitost njihovu djelu.

Kazao je da su sve službe u Crkvi karizmatične, jer su povezane s darom Duha Svetoga te se niti jedna od njih ne može plodno vršiti ako nije pokretana i ostvarivana njegovom snagom. Potkrijepio je to navodom iz Dogmatske konstitucije o Crkvi „Lumen Gentium“ koja u broju 12. kaže: »Duh Sveti (…) ne samo da po sakramentima i službama posvećuje i vodi narod Božji te ga krjepostima resi nego „dijeleći svakome pojedinome“ svoje darove „kako hoće“ (1 Kor 12, 11), on također raspodjeljuje posebne milosti među vjernike svakoga staleža te ih time čini sposobnima i spremnima za prihvaćanje raznih djela ili dužnosti korisnih za obnovu i širu izgradnju Crkve, prema onoj: „Svakome se daje očitovanje Duha na korist“ (1 Kor 12, 7). Budući da su te karizme, bilo one najsjajnije bilo one jednostavnije i raširenije, osobito prilagođene potrebama Crkve i korisne, valja ih primati sa zahvalnošću i s utjehom. Izvanredne pak darove ne valja lakoumno zahtijevati niti se smiju od njih preuzetno očekivati plodovi za apostolsko djelovanje; naprotiv, sud o njihovoj ispravnosti i urednoj uporabi pripada onima koji predsjedaju Crkvi«.


Biskup je spomenuo nazočnima kako je karizma sve ono što služi izgradnji Crkve, Tijela Kristova. Pozvao ih je da potaknuti Duhom Svetim vrše svoje poslanje koje imaju u Crkvi, pa i najmanja i najjednostavnija djela. Jer ako volimo Isusa Krista i njegovu Crkvu, tada je i ono najmanje što učinimo karizma. Pojasnio im je kako oni nisu netko usputan u Crkvi, nego njezin dragocjeni dio, vršeći ono za što ih je osposobio i na što ih je potaknuo Duh Sveti. Kazao je povjerenicima, voditeljima udruga i molitvenih zajednica kako oni svojim djelovanjem potiču druge da snagom Duha Svetoga budu živi dio Isusova organizma Crkve. Dodao je kako Požeška biskupija nema biskupijsko pastoralno vijeće, nego je utemeljen Pastoralni centar koji sa svojim povjerenstvima nema samo savjetodavnu ulogu, nego su ona djelatna tijela koja promiču krsno poslanje svih vjernika u biskupiji te je prošle godine na Biskupijskom danu svako povjerenstvo donijelo određene odluke koje su nastojali odjelotvoriti. Prilika je da danas provjere koliko su u tom uspjeli i što je još u tom pogledu potrebno poduzeti.


Uslijedio je radni dio susreta u kojem su voditelji i članovi pastoralnih povjerenstava zajedno s upraviteljem Pastoralnog centra Robertom Kupčakom, provjerili što je na temelju Odluka Biskupijskog dana o 25. obljetnici Biskupije u pojedinom povjerenstvu učinjeno, te napose što je još konkretno potrebno učiniti da bi povjerenstva bila pastoralno djelotvornija. Radni dio susreta s voditeljima udruga i molitvenih zajednica koordinirao je predstojnik Katehetskog ureda Marijan Pavelić. Nakon što je svaki sudionik kratko predstavio područje svoga djelovanja, predstojnik Pavelić je istaknuo važnost njihova doprinosa u cjelokupnom poslanju Požeške biskupije potaknuvši ih na daljnju izgradnju te učvršćivanje identiteta zajednica i udruga kojima pripadaju. Potom su neki članovi i voditelji iznijeli iskustva osobne duhovne izgradnje, i rasta svojih zajednica koje su ucijepljene u pastoralni život župa kojima pripadaju. Izrazili su na koncu zahvalnost Biskupiji i biskupu Antunu na potpori koju im iskazuje i ovim susretom, izražavajući želju za daljnjim služenjem Crkvi.


Po završetku radnog dijela susreta svi su se uputili u obližnju crkvu sv. Lovre na molitveno slavlje koje je predvodio biskup Antun. Na početku je biskup kazao kako nakon razmišljanja o Duhu Svetom sada želimo slaviti Duha Svetoga, očitovati da smo mu otvoreni, da smo njegovi suradnici u Požeškoj biskupiji, te mu zahvaliti za sve darove bez kojih ne bismo mogli opstajati i biti dionici zajedništva Isusove Crkve.


Pošto su sudionici slavlja uputili poklike hvale Ocu, Sinu i Duhu Svetome, naviještena je Božja riječ. U homiliji biskup je podsjetio na nekoliko važnih činjenica djelovanja Duha Svetoga, među kojima je prva da mnogi ljudi vjeruju Isusu Kristu i povjeravaju mu svoju sudbinu, da se u svojoj slobodi opredjeljuju za vrijednosti života kroz koje se postiže smisao vlastitog postojanja. Osvrćući se na navješteni ulomak iz Djela apostolskih, biskup je sudionicima slavlja pomogao da se upute u otajstveno događanje na dan Pedesetnice, protumačivši im značenje okupljenosti učenika na jednome mjestu, vjetra, ognja, govora različitim jezicima, ispunjenosti Duhom Svetim. Svrativši pažnju sudionika slavlja na evanđelje u kojem se Isus oprašta od svojih učenika i obećava im poslati Duha Svetoga kao najveći i najvažniji njegov dar, biskup je poručio kako se trebamo radovati činjenici da je Duh Sveti djelatan u Crkvi te da kao povjerenici, članovi molitvenih zajednica i udruga možemo doprinositi tom zajedništvu, svjedočeći ga i dijeleći s drugima. Izrazio je želju da na ovom susretu o Duhovima u Požegi svi prisutni ožive u radosti i ponosu što su se u Crkvi i Biskupiji svrstali među suradnike Duha Svetoga i međusobno.


Na kraju molitvenog slavlja biskup Antun je kazao kako je uvjeren da su sudionici susreta došli u Požegu pokrenuti Duhom Svetim te ih je pozvao da uvijek slijede njegove poticaje, pravo ih „čitaju“ i od toga osobno žive i t s drugima dijele. Zahvalio je svećenicima koji ih u tom nastojanju ohrabruju, a biskupijskom Pastoralnom centru i Katehetskom uredu za sve što su učinili oko organizacije ovoga susreta.
Slavlje u crkvi sv. Lovre glazbeno je popratio zbor mladih Požeške biskupije, koji mu je dao posebnu snagu i svečanost.

Izvor: Požeška biskupija

Vezano
Vezano