Search
Close this search box.

KAPTOL Istraživanja na arheološkom lokalitetu

Tijekom cijeloga lipnja na arheološkom lokalitetu Kaptol provodila su se istraživanja. Nastavak je to znanstvenog rada koji se vrši iskapanjem posljednje dvadeset i četiri godine pod vodstvom dr. sc. Hrvoja Potrebice s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a polučio je mnoga fantastična otkrića međunarodnog značaja.

Ovakav tip terenskog rada zahtjeva interdisciplimaran pristup istraživanju. Stoga je u periodu od 17. do 21. lipnja 2024. godine održana u Kaptolu radionica „Očuvanje prošlosti – sinergija konzervatora-restauratora i arheologa“ realizirana u suradnji Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Umjetničke akademije u Splitu pod vodstvom dekanice akademije dr. sc. Mione Mileše, dr. sc. Hrvaoja Potrebice i mag. arheolog. Martine Rončević. Na radionici su sudjelovali studenti oba spomenuta fakulteta. Poučavani su tehnikama čišćenja, zaštite i obrade keramičkih predmeta, crtanju arheološkog materijala te radu na samom lokalitetu. Ovakav tip suradnje iznimno je koristan za buduće arheologe i konzervatore čiji posao se međusobno isprepliće i nadopunjuje, a sve u korist daljnjeg napretka u istraživanju arheološkog lokaliteta „Kaptol“.

Izvor: K.Rupert

Vezano
Vezano