Najčitanije

 • Fotogalerije

  KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. Edukativni štand: Zašto i kako odvajati biootpad?

  U sklopu manifestacije „Martinje i Okusi jeseni“ i ove su godine djelatnice Komunalca Požega d.o.o. educirale građane o odvajanju otpada. Kako Komunalac provodi EU projekt „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“, tako je naglasak bio na odvajanju biootpada.
  Građanima su podijeljene platnene vrećice s eko porukama, ali i edukativne mape s radnim listovima prilagođenim djeci te letcima o odvajanju biootpada uz pojašnjenje koje vrste otpada se odlažu, a koje ne odlažu u smeđi spremnik za biootpad.
  Komunalac Požega d.o.o. u postupku je nabave 1300 spremnika za biootpad koji će biti podijeljeni korisnicima u višestambenim zgradama i građanima koji su iskazali interes za dobivanje smeđeg spremnika. S obzirom na brojne upite korisnika vezane za odvajanje biootpada, podsjećamo da se prijave za nabavu smeđih spremnika za odvajanje biootpada i nadalje zaprimaju na broj telefona 034/440-997.


  Odvoz biootpada, kao i plastike, stakla i papira, obavljat će se besplatno prema planu odvoza koji će biti objavljen na www.komunalac-pozega.hr i dostavljen korisnicima uz račune za uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Biootpad će se odvoziti u kompostanu gdje će postupkom kompostiranja nastati konačni proizvod kompost čijom se primjenom poboljšava struktura i sprječava isušivanje tla.
  Odvajanjem biootpada smanjuju se količine biootpada u spremnicima za miješani komunalni otpad (zeleni spremnici), a time i broj odvoza, smanjuje se količina otpada koji se odlaže na odlagalištima, izbjegava se uporaba umjetnih gnojiva koja ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja i biljaka, smanjuje se stvaranje stakleničkog plina metana koji doprinosi klimatskim promjenama te opasnost od požara na odlagalištima.
  Kompostana na lokaciji Vinogradine s radom bi trebala početi sredinom 2023. godine.

  Izvor: Komunalac Požega

  Mudra izreka

 • „Beskoristan život je isto što i rana smrt” ( Johann Wolfgang Goethe )

 • Najnovije