Search
Close this search box.

OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA Na međunarodnom sajmu turizma u Sloveniji osvojili srebrnu povelju!

Učenice 4.h razreda Obrtničke škole Požega, smjera turističko-hotelijerski komercijalist, Elizabeta Drahotusky, Ivana Matošević, Magdalena Korman, Ema Supan i Marta Samaržija uz mentorstvo prof. Helene Bunjevac Grahovac i Marijane Levar sudjelovale su na turističkom natjecanju u sklopu 20. međunarodnog festivala Več znanja za več turizma (Više znanja za više turizma) koji se održavao 15. veljače 2023. godine na sajmu Alpe-Adria u Ljubljani.


Organizatori sajma su Turistička zajednica Slovenije, Zavod za šolstvo Republike Slovenije i Centar Republike Slovenije za strukovno obrazovanje, a tema festivala bila je “Sportski doživljaji obogaćuju turizam mladih”. Kako je sve više turista zainteresirano za sportske aktivnosti tijekom putovanja ovim natjecanjem učenike se poticalo na obogaćivanje turističke ponude u svojoj regiji.


Zadatak učenika bio je izrada elaborata za razvoj novog turističkog proizvoda, priprema promocije turističkog proizvoda te snimanje video spota i prezentacije turističkog proizvoda na turističkom tržištu koji je predstavljen na sajmu na štandu kojeg su učenice osmislite i uredile.

Tijekom izrade zadatka učenice su morale voditi brigu o tome da novi turistički proizvod mora biti baziran na tržišnom pristupu, treba imati potencijal stvarne realizacije uz izrađen marketinški plan, prezentacija turističkog proizvoda morala se pripremiti što inovativnije i atraktivnije, štand je morao smisleno predstavljati proizvod te biti atraktivan, zanimljiv i prepoznatlji, a prilikom predstavljanja na turističkoj tržnici naglasak treba biti na komunikaciji s okolinom kao na pravom turističkom sajmu.


Ideja učenica Obrtničke škole bila je razvoj cikloturizma za mlade u našoj županiji. Iz te ideje nastao je projekt “Biciklom u avanturu!” Više o projektu možete pogledati u školskom listu naše škole PUT: https://put-skolski-list-1.webnode.hr koji je svakodnevno pratio naše učenice tijekom puta u Sloveniju.
Na sajmu su sudjelovale 33 srednje škole iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Italije, Portugala, Bosne i Hercegovine.


Tijekom sajma koji je bio iznimno posjećen, učenice su ocjenjivane od strane komisije koja nije odavala svoj identitet kao komisija nego su pristupili ocjenjivanju kao turisti. U komisiji su bili predstavnici Ministarstva obrazovanja Republike Slovenije, strukovnih turističkih škola Republike Slovenije, Ministarstva kulture Republike Slovenije, voditelji velikih turističkih objekata i 3 predstavnika Turističke zajednice Slovenije.


Učenice Obrtničke škole dobile su srebrnu povelju kao priznanje Turističkog saveza Slovenije za primjenjivost projekta, razradu marketinškog plana, snimanje video spota i cjelokupnog dojma prezentacije projekta na turističkom sajmu.
U sklopu projekta učenici su u praktikumu kuharstva proizveli energetsku pločicu pod imenom Psunjčica kao dodatni turistički proizvod.


Uspjehu naših učenika pridonijela je suradnja s tekstilnom i stolarskom radionicom naše škole koje su nam pripremila dekorativne materijale za uređenje štanda. Ova međustrukovna suradnja dokaz je koliko smo međusobno važni jedni drugima u realizaciji projekata i koliko možemo uspjeti kada sinergijski djelujemo na razini škole. Stoga hvala svim našim učenicima tekstilnih zanimanja i našim stolarima. A posebno hvala našim kolegama, učenicima 4.h i 3.h razreda smjera turističko-hotelijerski komercijalist koji su nas podržavali, neumorno pripremali i pakirali naše energetske pločice “Psunjčice” u kuharskom praktikumu naše škole.


Jedno veliko hvala našim sponzorima Turističkoj zajednici Požeško-slavonske županije koja nam je pripremila promidžbene materijale (turističke prospekte naše županije, karte biciklističkih staza i brošuru o biciklističkim rutama naše županije) i ugostiteljskom objektu “Zlatni lug” koji je donirao plate prepune slavonskih delicija koje su privukle veliku pažnju posjetitelja sajma.


Srebrna povelja Turističke zajednice Slovenije dokaz je da su učenice Obrtničke škole uspješno promovirale Požeško-slavonsku županiju i grad Požegu kao turističku destinaciju za mlade.

Izvor: Marijana Levar

Obrtnička škola Požega
Vezano
Vezano