Search
Close this search box.

ODLUKA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE Do 30.rujna za promet se zatvara cesta kroz Veliku!

Iz Centra 112 primili smo obavijest o odluci Županijske uprave za ceste po kojoj se za promet zatvara cesta kroz Veliku. Konkretnije, riječ je o dionici ŽC4253 (Ćeralije (DC69) — Slatinski Drenovac — A.G.Grada Požege (Novi Mihaljevci)) u Velikoj a kojom se neće moći prometovati do 30.rujna. Razlog tomu se radovi rekonstrukcije propusta preko potoka Veličanka.

Za vrijeme izvođenja radova prometovat će se obilaznim pravcima:

*za sva vozila iz smjera grada Pożege (jużni ulaz) koja putuju prema Jankovcu (ŻC4253): Velika ŽC4253 — Velika ŻC4101 — Velika LC41077 — Velika ŻC4253 — Jankovac ŻC4253 i obratno,

*za sva vozila iz smjera grada Našica, naselja Kutjevo, Vetovo, Kaptol (istočni ulaz) koja putuju prema Jankovcu (ŽC4253): Velika ŽC4101 (istočni ulaz u naselje Velika) — Velika ŻC4253 (prema jugu) — Velika ŻC4101 (nastavak prema zapadu) — Velika LC41077 — Velika ŽC4253 — Jankovac ŽC4253 i obratno,

*za sva vozila iz smjera gradova Pakrac i Požega, naselja Biškupci, Draga, Radovanci (zapadni ulaz) koja putuju prema Jankovcu (ŽC4253): Velika LC41077 — Velika ŽC4253 – Jankovac ŽC4253 i obratno,

*sva vozila koja putuju prema Aquaparku Shhhuma, Kamp odmorištu Duboka i Adrenalinskom parku Duboka, te prema zgradi Šumarskog fakulteta takoder se preusmjeravaju na lokalnu cestu LC41077, prema kamenolomu gdje se na priključku sa ŻC4253 usmjeravaju nazad prema naselju Velika i obratno.

*Za hitne slučajeve i lokalno stanovništvo dozvolit će se promet motornim vozilima prilazom na Trgu sv. Augustina koji se nalazi istočno od lokacije propusta uz uporabu privremene prometne svjetlosne signalizacije (pokretni semafori).

Tekst i foto: V.Milković

Vezano
Vezano