Search
Close this search box.

ODRŽANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA POŽEGA Usvojen rebalans proračuna, donesena odluka o kupnji kuće na raskrižju Sokolove i Ulice Matice hrvatske, odluka o osnivanju tvrtke AURETIS POŽEGA d.o.o….a dana je i suglasnost za energetsku obnovu zgrade Fakulteta turizma

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, održanoj sinoć, vijećnici su odlučivali o sedamnaest točaka dnevnog reda.


Većinom glasova usvojeno je izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine, prijedlog izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu, koji je povećan za 2,3 milijuna eura te sada iznosi 29,8 milijuna eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na uvrštavanje rezultata iz prethodne godine te na usklađenje prihoda Grada Požege i proračunskih korisnika s trenutačnim stanjem očekivanih prihoda. Većinom glasova usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu, dok je jednoglasno usvojena Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.
Većinom glasova usvojen je i prijedlog Odluke o kupnji nekretnine na k.č.br. 2110, k.o. Požega, odnosno zgrade uglovnice koja se nalazi na raskrižju Sokolove ulice i Ulice Matice hrvatske, a koja je neophodna za realizaciju projekta Revitalizacije povijesne jezgre grada Požege.
Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u gradu Požegi za 2023. godini. Usvojene su i izmjene programa građenja i uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Požegi i prigradskim naseljima, odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, izmjene programa o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, kao i programa utroška sredstava šumskog doprinosa za grad Požegu za 2023. godinu.


Većinom glasova usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području grada Požege, dok je jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu. Riječ je o usklađivanju postojećih odluka s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pri čemu je visina cijene zaokružena na puni iznos u skladu s dosadašnjim cijenama.
Gradsko vijeće većinom glasova je usvojilo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi, dok je jednoglasno usvojena Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine na k.č.br. 1201, k.o. Požega, stana u Ulici dr. Filipa Potrebice u Požegi.
Jednoglasno su usvojene Odluka o izmjenama Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama, Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Požega, Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini, kao i Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu.


Usvojena je i Odluka o osnivanju Trgovačkog društva AURETIS POŽEGA d.o.o. agencije za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, trgovinu i sport, koje će upravljati odmaralištem u Baškoj. Gradonačelnik Grada Požege, dr.sc. Željko Glavić obavijestio je prisutne kako su u tijeku građevinsko-obrtnički radovi na adaptaciji objekta u Baškoj, proveden je postupak javne nabave za nabavu opreme, te se očekuje ponovno stavljanje u funkciju odmarališta već ovoga ljeta.
Jednoglasno je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi, kojom Grad Požega kao vlasnik zgrade potiče daljnje ulaganje u gradsku imovinu.

Tekst: pozega.hr

Foto: V.Milković

Vezano
Vezano