Search
Close this search box.

OPĆINA VELIKA Objavljen javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni, cijena je 1 kn/m2!

Općina Velika je objavila javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Velika. Prodaju se dvije čestice površine 3279 m2 i površine 2605 m2. Kupoprodajna cijena iznosi 1 kn / m2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe – obrtnici koji su državljani Republike Hrvatske ili državljani država članica Europske unije ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koju će, sukladno ponudi, obavljati na građevinskom zemljištu koje se izlaže prodaji, a ostale pravne i fizičke osobe – obrtnici, ako ispunjavaju hrvatskim zakonodavstvom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koju će, sukladno ponudi, obavljati na građevinskom zemljištu koje se izlaže prodaji.
Kupac/investitor je dužan ishoditi sve potrebne dozvole za gradnju u roku 1 godine. Navedeni rok može se produžiti iz opravdanih razloga za koje kupac nije odgovoran najduže na daljnji rok od 6 mjeseci. Isto tako, kupac investitor je dužan izgraditi objekt za proizvodno gospodarsku namjenu, ishoditi uporabnu dozvolu i započeti s proizvodnjom najkasnije u roku 2 godine od dana ishođenja svih potrebnih dozvola za gradnju.
Zainteresirani ponuditelj dužan je, kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu priložiti bjanko zadužnicu ovjerenu po javnom bilježniku na iznos od 20.000,00 kuna.
Zainteresirani za kupnju se trebaju prijaviti u roku od 30 dana nakon objave natzječaja a sve ostale detalje vezane uz natječaj možete saznati na internetskoj stranjici Općine Velika.

Tekst i foto: V.Milković

Vezano
Vezano