Search
Close this search box.

SLUŽBENO JE Papa Franjo imenovao mons. Ivu Martinovića požeškim biskupom!

„Apostolska Nuncijatura u Republici Hrvatskoj ima čast obavijestiti da je sveti otac Franjo imenovao požeškim biskupom fra Ivu Martinovića, TOR, dosadašnjeg provincijala franjevaca trećoredaca glagoljaša, Provincije sv. Jeronima u Hrvatskoj“, piše u priopćenju.

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je da je Sveti Otac ujedno prihvatio odreknuće mons. Antuna Škvorčevića od pastoralnog upravljanja Požeškom biskupijom, zbog navršene kanonske dobi. Mons. Škvorčević bio je prvi biskup Požeške biskupije koju je sv. Ivan Pavao II., papa, ustanovio 5. srpnja 1997.

Vijest je istodobno objavljena u Biskupskom ordinarijatu u Požegi.

Izvor: Zagreb (INKA)

U prostorima Biskupskog ordinarijata u Požegi biskup Antun Škvorčević okupio je u
podne 11. ožujka 2024. članove Zbora savjetnika, članove Stolnog kaptola sv. Petra te
svećenike koji djeluju u središnjim biskupijskim ustanovama i upoznao ih s priopćenjem
Apostolske nuncijature u Republici Hrvatskoj da je papa Franjo imenovao danas Ivu
Martinovića, provincijalnog ministra franjevaca trećoredaca glagoljaša za novog požeškog
biskupa. Istovremeno papa Franjo imenovao je biskupa Škvorčevića za apostolskog
upravitelja Požeške biskupije dok novi biskup Ivo ne preuzme službu. U prigodnom govoru
biskup Antun je kazao:
» Poštovana braćo svećenici!
Draga mi je zadaća prenijeti vam obavijest koju sam primio od Apostolske nuncijature u
Zagrebu. Papa Franjo prihvatio je moje odreknuće od pastoralnog vodstva Požeške biskupije
zbog kanonske dobi te je danas imenovao novoga požeškog biskupa u časnoj osobi oca Ive
Martinovića, provincijalnog ministra franjevaca trećoredaca glagoljaša sa sjedištem u
Zagrebu. Od srca zahvaljujem Svetom Ocu za dar drugog pastira Požeške Crkve u dvadeset i
sedmoj godini njezina postojanja. Radosno i bratski čestitam novoimenovanom biskupu msgr.
Ivi što se pokazao dostojnim povjerenja pape Franje, te mu zajedno sa svećenicima i
đakonima, redovnicima i redovnicama, vjeroučiteljima i bogoslovima, djelatnicima naših
odgojno-obrazovnih ustanova, s cijelim Božjim narodom upućujem dobrodošlicu u Požešku
biskupiju. Primamo ga otvorena srca, puni poštovanja prema njegovoj osobi i službi koja mu
je povjerena, spremni za suradnju u zajedničkom poslanju naviještanja Isusove radosne
vijesti, i izgradnji zajedništva jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve u našoj Požeškoj
biskupiji. U ovom trenutku sjedinjeni smo u molitvi s novoimenovanim biskupom da Bog
blagoslovi sva njegova pastirska nastojanja po zagovoru sv. Lovre, zaštitnika naše Biskupije,
bl. Alojzija Stepinca, drugog zaštitnika Biskupije, sv. Ivana Pavla II., utemeljitelja Biskupije i
sv. Terezije Avilske, zaštitnice Katedrale.
Imenovani biskup msgr. Ivo preuzet će duhovnu baštinu u koju su ugradili svoj pastirski žar,
vjernost i žrtvu napose bl. Alojzije Stepinac i sluga Božji kardinal Franjo Kuharić. Znakovito
je što se imenovanje biskupa msgr. Ive zbilo na 22. obljetnicu smrti kardinala Franje
Kuharića, koji je zaredio prvoga požeškog biskupa i predao mu pastirski štap. Preuzet će ga
biskup msgr. Ivo u znak povezanosti s navedenim pastirima te kao član Zbora apostolskih
nasljednika okupljenih u Hrvatskoj biskupskoj konferencije biti jamac zajedništva naše
mjesne Crkve s općom Crkvom na čelu s nasljednikom sv. Petra.
Pored toga, zahvaljujem papi Franji što me je danas imenovao apostolskim upraviteljem
Požeške biskupije, koju ću službu vršiti do ređenja novog biskupa i njegova kanonskog
preuzimanja Biskupije. Želio bih ovom prigodom zahvaliti Bogu što sam svojim ograničenim
snagama i sposobnostima mogao tijekom 27 godina služiti vjeri Božjega naroda u mladoj
Požeškoj biskupiji. Osobitu zahvalnost upućujem svećenicima u središnjim biskupijskim
ustanovama i svoj drugoj subraći za vjernu suradnju, a Božjem narodu za vjerničku
privrženost, molitvenu i svaku drugu potporu.
Molim generalnog vikara da nam predstavi msgr. Ivu Martinovića, novoimenovanog biskupa
Požeške biskupije. «, rekao je biskup Antun.
Generalni vikar Želimir Žuljević pročitao je zatim životopis novoimenovanog biskupa.
Fra Ivo Martinović rođen je 28. lipnja 1965. u Županji. Odrastao je i niže je razrede osnovne
škole završio u Matićima u župi Tolisa, u Bosni i Hercegovini, a više razrede u susjednoj
Oštroj Luci. U sjemenište franjevaca trećoredaca primljen je 1980., klasično gimnazijsko
školovanje završio je u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu te
diplomirao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij
završio je u Zagrebu, svečane redovničke zavjete položio je 4. listopada 1990. u Provinciji

franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 28. lipnja 1992. u
zagrebačkoj katedrali. Pastoralne službe vršio je kao župni vikar u Belišću, Splitu i Zadru te
gvardijan i župnik u Zadru i Zagrebu. U dva navrata bio je član Provincijske uprave, a potom
je 2009. poslan na poslijediplomski studij pastoralne teologije u Rimu, koji je pohađao na
Papinskom lateranskom sveučilištu, gdje je postigao magisterij 2011. godine. Nakon povratka
sa studija vršio je službu gvardijana i odgojitelja u malom sjemeništu u Samostanu sv. Josipa
u Splitu, službu župnika Župe Svete Obitelji te službu mjesnog i područnog asistenta
Franjevačkog svjetovnog reda. Bio je i voditelj Povjerenstva za trajnu formaciju redovnika i
redovnica pri Hrvatskoj redovničkoj konferenciji. Od 2017. godine do danas vršio je službu
provincijalnog ministra franjevaca trećoredaca glagoljaša.

GOVOR NOVOIMENOVANOG POŽEŠKOG BISKUPA IVE MARTINOVIĆA
Draga braćo i sestre,
sve vas srdačno pozdravljam u ovoj prigodi objavljivanja da me je papa Franjo imenovao požeškim
biskupom i iskreno zahvaljujem Papi na povjerenju koje mi je ukazao. Svjestan sam da nisam
dostojan te službe jer znam da ima mnogo zaslužnijih, kompetentnijih, svetijih, učenijih i boljih
svećenika i redovnika od mene, kao i onih koji bi tu službu spremnije prihvatili i bolje izvršavali.
No isto sam tako svjestan da se biskupsko imenovanje ne ostvaruje po željama, natječajima i
stručnoj spremi nego po Božjoj providnosti.
Dok zahvaljujem papi Franji na povjerenju koje mi je ukazao, svoje misli i molitve upućujem Bogu
za časnu Požešku biskupiju i sav kler na čelu sa njezinim uzornim i zauzetim pastirom,
preuzvišenim gospodinom biskupom Antunom Škvorčevićem.
Iskrena srca i s velikim poštovanjem pozdravljam Vas, dragi biskupe Antune, draga braćo svećenici,
redovnici, časne sestre redovnice, bogoslovi, sjemeništarci, Kristovi vjernici laici, članovi crkvenih
institucija, vas drage obitelji, roditelji, mladi, djeco, djedovi i bake, bolesni i osamljeni, kao i sve
vas kojima su potrebni Kristova ljubav, snaga i svijetlo života. Papa Franjo i Crkva šalju me danas u
Požešku biskupiju ˗ k vama koji ste bili na periferiji moga životnog, svećeničkog i fratarskog puta.
Od danas niste na periferiji mog života, nego u središtu mojega srca, molitava, poziva i poslanja. Po
Božjoj providnosti moj će se duhovni poziv i životni hod kao svećenika i pastira u Crkvi nastaviti s
vama kojima dolazim ponajprije kao brat u Kristu Isusu i kao učenik koji je spreman učiti, ali
također kao i pastir i učitelj koji od Boga ima dužnost naviještati evanđelje i brinuti se za povjereno
mu stado Božje.
Pozdravljam preuzvišenog oca nadbiskupa mons. Đuru Hranića i sve pastire Đakovačko-osječke
crkvene pokrajine kojima obećavam bratsku suradnju i u čije se molitve iskreno preporučam.
Iskreno pozdravljam sve predstavnike građanskih, političkih i kulturnih institucija koje s
poštovanjem uključujem u svoje molitve da nas dobri Bog jača u izgradnji općeg dobra i mira.
Svoje pozdrave upućujem svim vjernicima pravoslavne vjere i svih ostalih vjeroispovijesti.
Pozdravljam sve predstavnike medija i medijske djelatnike i zahvaljujem im na trudu i svemu što
čine za Crkvu i društvo u nastojanju da se još više upozna, prihvati i ostvaruje civilizacija ljubavi.
Svatko od nas ima svoj život i osobnu životnu povijest. Nitko od nas nije birao vrijeme i mjesto
svoga rođenja, pa ni obitelj u kojoj će se roditi. Na svome životnom putu od začeća do današnjega
dana uvijek sam otkrivao prisutnost svemogućega Boga koji sve stvara i svime upravlja; takvu
Božju prisutnost gledam i u ovom imenovanju za požeškoga biskupa. Svoj svećenički i fratarski
poziv, poslanje i služenje Crkvi i narodu Božjemu do sada sam ostvarivao s potpunim povjerenjem i
predanjem Njemu; tako će biti i u budućnosti. Uz zatečenost, zbunjenost i strah, uz svijest o
nedostojnosti za biskupsku službu, pa i uz molitvu, ostaje jednako teško prihvatiti da se dosadašnji
život, rad i sve ostalo mora napustiti i krenuti od početka, u nešto novo i potpuno nepoznato.
U ovoj prigodi posebno želim zahvaliti mojim dragim roditeljima, bratu i sestrama i njihovim
obiteljima, svoj rodbini, prijateljima, mještanima i vjernicima sela Matići i župe Tolisa, u kojima
sam odrastao te svim vjernicima župa u kojima sam pastoralno djelovao.
Posebnu zahvalnost upućujem Upravi Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša iz koje dolazim,
svoj braći Provincije i našega Reda te svima koji su utkani u moj životni hod po zajedničkom životu

i službama koje sam obnašao do danas. Zahvaljujem svojim odgojiteljima, profesorima, župnicima
i pastoralnim suradnicima, časnim sestrama i svima s kojima sam bio povezan na bilo koji način.
Danas, na dvadesetdrugu godišnjicu smrti uzornog pastira Crkve u Hrvata i sluge Božjega kardinala
Franje Kuharića, molim Gospodina da nam naš dragi Nadbiskup svima bude uzor u vjeri i ljubavi
prema Bogu, Crkvi, našemu hrvatskom narodu i svakoj osobi.
Neka nam u tome pomogne zagovor Blažene Djevice Marije, svetoga Lovre, blaženoga Alojzija
Stepinca i svete Terezije Avilske. Zahvaljujem svima na molitvama i preporučam se u vaše molitve
i ubuduće. Bog vas blagoslovio!

GOVOR BISKUPA ANTUNA ŠKVORČEVIĆA PRIGODOM IMENOVANJA NOVOGA POŽEŠKOG BISKUPA

Poštovana braćo svećenici!
Draga mi je zadaća prenijeti vam obavijest koju sam primio od Apostolske nuncijature u
Zagrebu. Papa Franjo prihvatio je moje odreknuće od pastoralnog vodstva Požeške biskupije
zbog kanonske dobi te je danas imenovao novoga požeškog biskupa u časnoj osobi oca Ive
Martinovića, provincijalnog ministra franjevaca trećoredaca glagoljaša sa sjedištem u
Zagrebu. Od srca zahvaljujem Svetom Ocu za dar drugog pastira Požeške Crkve u dvadeset i
sedmoj godini njezina postojanja. Radosno i bratski čestitam novoimenovanom biskupu msgr.
Ivi što se pokazao dostojnim povjerenja pape Franje, te mu zajedno sa svećenicima i
đakonima, redovnicima i redovnicama, vjeroučiteljima i bogoslovima, djelatnicima naših
odgojno-obrazovnih ustanova, s cijelim Božjim narodom upućujem dobrodošlicu u Požešku
biskupiju. Primamo ga otvorena srca, puni poštovanja prema njegovoj osobi i službi koja mu
je povjerena, spremni za suradnju u zajedničkom poslanju naviještanja Isusove radosne
vijesti, i izgradnji zajedništva jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve u našoj Požeškoj
biskupiji. U ovom trenutku sjedinjeni smo u molitvi s novoimenovanim biskupom da Bog
blagoslovi sva njegova pastirska nastojanja po zagovoru sv. Lovre, zaštitnika naše Biskupije,
bl. Alojzija Stepinca, drugog zaštitnika Biskupije, sv. Ivana Pavla II., utemeljitelja Biskupije i
sv. Terezije Avilske, zaštitnice Katedrale.
Imenovani biskup msgr. Ivo preuzet će duhovnu baštinu u koju su ugradili svoj pastirski žar,
vjernost i žrtvu napose bl. Alojzije Stepinac i sluga Božji kardinal Franjo Kuharić. Znakovito
je što se imenovanje biskupa msgr. Ive zbilo na 22. obljetnicu smrti kardinala Franje
Kuharića, koji je zaredio prvoga požeškog biskupa i predao mu pastirski štap. Preuzet će ga
biskup msgr. Ivo u znak povezanosti s navedenim pastirima te kao član Zbora apostolskih
nasljednika okupljenih u Hrvatskoj biskupskoj konferencije biti jamac zajedništva naše
mjesne Crkve s općom Crkvom na čelu s nasljednikom sv. Petra.
Pored toga, zahvaljujem papi Franji što me je danas imenovao apostolskim upraviteljem
Požeške biskupije, koju ću službu vršiti do ređenja novog biskupa i njegova kanonskog
preuzimanja Biskupije. Želio bih ovom prigodom zahvaliti Bogu što sam svojim ograničenim
snagama i sposobnostima mogao tijekom 27 godina služiti vjeri Božjega naroda u mladoj
Požeškoj biskupiji. Osobitu zahvalnost upućujem svećenicima u središnjim biskupijskim
ustanovama i svoj drugoj subraći za vjernu suradnju, a Božjem narodu za vjerničku
privrženost, molitvenu i svaku drugu potporu.
Molim generalnog vikara da nam predstavi msgr. Ivu Martinovića, novoimenovanog biskupa
Požeške biskupije.

 

Vezano
Vezano
Događaji
Zadnje objave
Fotogalerija
Povodom Dana županije uz spomenik hrvatskim braniteljima položeni vijenci
Besplatna kontrola tlaka i šećera u krvi
 Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega u požeškoj Katedrali
Blagoslov hrane u Pleternici
Uskrsni sajam i podjela posnog obroka u Požegi