Search
Close this search box.

PONUDA POSLOVA Zidari, tesari, strojobravari, liječnici, učitelji, spremačice…traže vas!

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE OBAVJEŠĆUJE NEZAPOSLENE OSOBE O MOGUĆNOSTIMA ZAPOSLENJA I POTREBAMA ZA RADNICIMA NA PODRUČJU P O Ž E G E

 

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., POŽEGA, Industrijska 30, traži:
5 zidara/zidarica, 5 armirača/armiračica, 5 tesara/tesarica, 3 pomoćna radnika/radnice, svi s 1 godinom radnog iskustva i 10 radnika/radnica na održavanju prostora za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail: info@presoflex.hr do 18. listopada 2023. godine.

TLN INSTALACIJE, POŽEGA, Zagrebačka 10, traži:
1 voditelja/voditeljicu strojarskih radova (SSS, VŠS ili VSS) za rad na neodređeno vrijeme.
Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili e-mail: tlninstalacije@gmail.com do 23. listopada 2023. godine.

PAULIĆ d.o.o., NOVO SELO, Vinorodna 9, traži:
1 vozača/vozačicu teretnog vozila sa kran dizalicom sa prikolicom (C i E kategorija + COD 95) s radnim iskustvom 1 godine, za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca ili na mobitel 099 246 0888 do 27. listopada 2023. godine. Mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

SPIN VALIS D.D.. POŽEGA, Industrijska 24, traži:
2 strojobravara/strojobravarice za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail ljudski.resursi@spinvalis.hr do 20. listopada 2023. godine.

DT LOGISTIKA, POŽEGA, Industrijska 30, traži:
1 vozača/vozačicu teretnog vozila (C i E kategorija + COD 95) s radnim iskustvom 1 godine za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca, na mobitel 095 903 4107 ili na e-mail dt.logistica@gmail.com do 3. studenoga 2023. godine.

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, POŽEGA, Matije Gupca 10, traži: 2 doktora/doktorice obiteljske medicine za rad u Požegi na neodređeno vrijeme,
2 doktora/doktorice obiteljske medicine za rad u Čaglinu na određeno vrijeme i
1 doktora/doktoricu obiteljske medicine za rad u Kutjevu na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 18. listopada 2023. godine.

ZUBAK GRUPA d.o.o., VELIKA GORICA, Zagrebačka 117, traži:
1 servisnog asistenta/asistenticu-procjenitelja/procjeniteljicu (SSS) s radnim iskustvom 3 godine, za rad u Požegi na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail karijere@zubakgrupa.hr ili na link https://www.zubakgrupa.hr/job/servisni-asistent-procjenitelj-m-z/ do 4. studenoga 2023. godine.

STUDENAC d.o.o., OMIŠ, Četvrt Ribnjak 17, traži za rad u Požegi:
1 voditelja/voditeljicu prodavaonice s radnim iskustvom 1 godine, za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ljudskipotencijalicentar@studenac.hr ili na link https://studenac.talentlyft.com/o/DVn/apply do 31. listopada 2023. godine.

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA, BRESTOVAC, Požeška 45, traži:
-1 učitelja/učiteljicu kemije i biologije za rad na puno-određeno vrijeme i 1 kuhara/
kuharicu za rad na puno-neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 18. listopada 2023. godine.
-1 učitelja/učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture za rad na puno-određeno radno vrijeme, 1 učitelja/učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture i 1 učitelja/učiteljicu njemačkog jezika za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 20. listopada 2023. godine.

GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/A, traži:
1 spremača/spremačicu za rad na puno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 19. listopada 2023. godine.

ASKA d.o.o, ĐAKOVO, Psunjska 1/A, traži:
1 vozača/vozačicu-dostavljača/dostavljačicu kruha i pekarskih proizvoda na relaciji Požega – Đakovo (KV ili SSS + B kategorija) za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail spaso.dimovski@aska.hr do 23. listopada 2023. godine.

JAVNI PRIJEVOZ vl. Josip Legac, ŠEOVCI 6, traži:
1 vozača/vozačicu teretnog vozila s prikolicom (C i E kategorija) za prijevoz na relaciji Požega-Zagreb-Požega i 1 vozača/vozačicu teretnog vozila s prikolicom (C kategorija), za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail: prijevozlegac@gmail.com do 31. listopada 2023. godine.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA, POŽEGA, Osječka 107, traži:
1 fizioterapeutskog tehničara/tehničarku i 2 prvostupnika/prvostupnice fizioterapije za radni odnos na određeno vrijeme za pripravnički staž. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 23. listopada 2023. godine.

GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/A, traži:
1 spremača/spremačicu za rad na puno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 19. listopada 2023. godine.

PZC BROD d.o.o., SLAVONSKI BROD, Nikole Zrinskog 115, traži:
2 vozača/vozačice teretnog vozila s prikolicom (C i E kategorija + COD 95) s radnim iskustvom 1 godine, za rad u Požegi na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na mobitel 099 377 9025 ili na e-mail ljudski.potencijali@pzc.hr do 25. listopada 2023. godine.

EKONOMSKA ŠKOLA, POŽEGA, Osječka 33, traži:
1 nastavnika/nastavnicu geografije, 1 nastavnika/nastavnicu informatike, 2 nastavnika/ nastavnice pravnih predmeta, 1 nastavnika/nastavnicu ekonomskih predmeta i
1 pomoćnika/pomoćnicu u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, svi za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pisanom zamolbom na adresu poslodavca do 20. listopada 2023. godine.
1 nastavnika/nastavnicu ekonomskih predmeta za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 24. listopada 2023. godine.

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA, PLETERNICA, Školska 4, traži:
1 odgojitelja/odgojiteljicu predškolske djece za rad na puno-određeno vrijeme, program predškole. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 19. listopada 2023. godine.

GRADNJA ALABER d.o.o., PLETERNICA, Vinogradska 62, traži:
-1 samostalnog knjigovođu/knjigovotkinju (SSS, VŠS) s 5 godina radnog iskustva za rad na neodređeno vrijeme i 5 zidara/zidarica, 5 tesara/tesarica i 5 armirača/armiračica svi s radnim iskustvom 3 godine, te 5 radnika/radnica visokogradnje, svi za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail priprema@gradnja-alaber.hr do 30. listopada 2023. godine.
-1 inženjera/inženjerku gradilišta (VŠS ili VSS) za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail: priprema@gradnja-alaber.hr do 30. studenoga 2023. godine.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, TRENKOVO, Mlinska 3, traži:
1 pomoćnika/pomoćnicu u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pisanom zamolbom na adresu poslodavca do 20. listopada 2023. godine.

SERVIS ZA NJEGU I ODRŽAVANJE VOZILA, POŽEGA, Arslanovci 51, traži:
2 vozača/vozačice teretnog vozila (C i E kategorija) i 1 radnika/radnicu u vulkanizerskoj radnji za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca do 21. listopada 2023. godine. Za vozače mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

ZVEČEVO D.D., POŽEGA, Kralja Zvonimira 1, traži:
1 voditelja/voditeljicu smjene (SSS) s radnim iskustvom 1 godine, 10 prehrambenih tehničara/tehničarki, 2 mehaničara/mehaničarke i 5 radnika/radnica u proizvodnji, svi za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail sanela.gruic@zvecevo.hr do 30. listopada 2023. godine.

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA, POŽEGA, Vjekoslava Babukića 2, traži:
4 nastavnika/nastavnice gitare, 2 nastavnika/nastavnice klavira, 1 nastavnika/nastavnica audio snimanja i obrade tona za rad na puno-neodređeno vrijeme, 1 nastavnika/ nastavnica udaraljki za rad na nepuno-neodređeno vrijeme, 1 nastavnika/nastavnica klavira i 1 nastavnika/nastavnica tambura za rad na puno-određeno vrijeme, te 1 nastavnika/nastavnica harmonike i 1 nastavnika/nastavnica teorijskih glazbenih predmeta za rad na puno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 20. listopada 2023. godine.

DJEČJI VRTIĆ RADOST, POŽEGA, Tekija 13, traži:
1 odgojitelja/odgojiteljicu predškolske djece s radnim iskustvom 1 godine i položenim stručnim ispitom, za rad na puno određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail dv.radost@gmail.com do 23. listopada 2023. godine. Mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

DJEČJI VRTIĆ POŽEGA, POŽEGA, Rudinska 8, traži:
1 edukatora rehabilitatora/edukatoricu rehabilitatoricu s radnim iskustvom 1 godine i položenim stručnim ispitom, za rad na puno-neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 23. listopada 2023. godine.

ATESTI d.o.o., SUKOVCI 134, traži:
2 koordinatora/koordinatorice zaštite na radu (VŠS ili VSS) s radnim iskustvom 2 godine, vozačkim ispitom B kategorije i znanjem engleskog jezika, za rad na određeno vrijeme na terenu (okolica Zagreba i Karlovca). Zainteresirani se mogu prijaviti na telefon 034 623 999 ili na e-mail mario@atesti.com.hr do 31. listopada 2023. godine.

PLODINE d.o.o., RIJEKA, Ružićeva 29, traži za rad u Pleternici:
1 poslovođu/poslovotkinju, 1 zamjenika/zamjenicu poslovođe i 1 glavnog skladištara/ skladištarku s radnim iskustvom 1 godine, 6 voditelja/voditeljica odjela (mesnica, pekara, voće i povrće, delikatese, gastro odjel i mliječni odjel) s radnim iskustvom 6 mjeseci, te 25 prodavača/prodavačica, 3 mesara/mesarice i 3 skladišno-transportna radnika/radnice, svi za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@plodine.hr do 31. listopada 2023. godine.

OSNOVNA ŠKOLA fra Kaje Adžića, PLETERNICA, Školska 2, traži:
1 pomoćnika/pomoćnicu u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 23. listopada 2023. godine.

PINK PANTHER obrt za ugostiteljstvo, KAPTOL, Školska 2, traži:
1 pomoćnog kuhara/kuharicu za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca ili na mobitel 091 728 8996 do 6. studenoga 2023. godine.

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZLATA KATIĆ, POŽEGA, M. Gupca 7, traži:
3 njegovatelja/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na mobitel 098 362 120 do 18. listopada 2023. godine.

DJEČJI VRTIĆ GROZDIĆ KUTJEVO, KUTJEVO, Vrtićka ulica 4, traži:
1 odgojitelja/odgojiteljicu predškolske djece za rad na puno-neodređeno vrijeme i 1 pomoćnog djelatnika/djelatnicu (SSS) za rad na puno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 24. listopada 2023. godine.

Oglasi su dostupni i putem portala Burza rada:
https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx
Sve ostale informacije, kontakti i obrasci dostupni su na našoj web stranici www.hzz.hr.

Vezano
Vezano
Događaji
Zadnje objave
Fotogalerija
Povodom Dana županije uz spomenik hrvatskim braniteljima položeni vijenci
Besplatna kontrola tlaka i šećera u krvi
 Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega u požeškoj Katedrali
Blagoslov hrane u Pleternici
Uskrsni sajam i podjela posnog obroka u Požegi