Search
Close this search box.
billboard

Prouči pa odluči: Upiši se u Poljoprivredno-prehrambenu školu Požega!

Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, nositelj Regionalnog centra kompetentnosti Panonika,
otvara upise u prvom upisnom roku u srednjoškolske programe. Strukovni kurikulumi razvijeni su
prema suvremenim principima učenja s vježbama i praktičnom nastavom u praktikumima.
Za školsku godinu 2023./2024. možete izabrati sljedeća zanimanja:

Agrotehničar – Novi strukovni kurikulum
Agrotehničar organizira rad i radi na poljoprivrednim gospodarstvima (OPG, obrti, trgovačka društva,
zadruge), u ustanovama (škole, instituti, agencije) u području proizvodnje, dorade, prerade i tržišta
proizvoda biljnog i animalnog podrijetla (stočarstvo, ribarstvo i pčelarstvo).
Poslove može obavljati samostalno ili kao zaposlenik. Radno vrijeme se prilagođava tehnološkim
procesima i vremenskim uvjetima.

Agroturistički tehničar – Ujedinjuje područje poljoprivrede s područjem tradicionalnog
ugostiteljstva i turizma
Agroturistički tehničar zapošljava se u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelokrugu svog rada
imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane.
Radi na poljoprivrednim poslovima svog gospodarstva, brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća,
voća, stoke. Organizira i brine o proizvodnji kvalitetne hrane. Osmišljava prezentacije nacionalnih
običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela Hrvatske. Planira, nabavlja i čuva živežne
namirnice. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane. Surađuje s turističkim zajednicama i
ugostiteljskim radnicima.
Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane
najperspektivniji oblik turizma u RH i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s
druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi.

Prehrambeni tehničar – Provodi i kontrolira procese u prehrambenoj industriji, laboratorijima,
obrtništvu i prometu hranom 
Provodi i kontrolira procese u prehrambenoj industriji, laboratorijima, obrtništvu i prometu hranom.
Prehrambeni tehničar radi u industrijskoj proizvodnji, laboratorijima, obrtništvu i u prometu hranom.
Samostalno obavlja posao u proizvodnim pogonima, skladištima, laboratorijima, prodavaonicama,
catering industriji i u prometu hranom.
Pri obavljanju poslova u proizvodnji može raditi i na poslovima s posebnim uvjetima rada.
Poljoprivredni gospodarstvenik – Organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju.
Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno
bilje), u voćnjacima i vinogradima. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na
izradi stočnih i peradarskih prerađevina
Poljoprivredni gospodarstvenik bavi se biljnom i stočarskom proizvodnjom u poljoprivrednim
gospodarstvima i na privatnim imanjima, a najčešće radi na otvorenom.
U biljnoj proizvodnji uzgaja povrtne, voćarske, vinogradarske i ratarske kulture. Posao mu obuhvaća
pripremu tla za sjetvu i sadnju, suvremenu gnojidbu i njegu usjeva, rezidbu voćaka i vinove loze,
prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, spremanje, skladištenje te preradu. U svom
radu primjenjuje moderna i suvremena sredstva za rad, uz korištenje dostignuća znanosti i tehnike.

Poljoprivredni gospodarstvenici rade i u različitim granama stočarstva: govedarstvu, svinjogojstvu,
ovčarstvu, kozarstvu, peradarstvu. Bave se uzgojem životinja, razmnožavanjem, njegom, hranidbom,
rasplodom i tovom raznih vrsta i kategorija stoke, kako bi osigurali kvalitetnu proizvodnju mlijeka,
mesa, jaja, vune, krzna i podmlatka stoke.

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije – Održava i popravlja traktore i poljoprivredne strojeve
Tijekom školovanja učenici se osposobljavaju za rukovanje, montažu, održavanje i popravak
poljoprivrednih strojeva i mehanizacije. Upoznaju se i s osnovama strojarstva, elektrotehnike,
tehnologije i mehanizacije poljoprivrede, usvajaju osnovna znanja o sklopovima i principima rada
motornih vozila, motorima s unutarnjim izgaranjem, dijelovima motora i vozila te tehnologijom
poljoprivredne mehanizacije.
Mehaničari poljoprivredne mehanizacije rade na poslovima održavanja i popravaka vozila, strojeva,
aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo. Ovaj posao omogućuje i
dinamičan rad u radionici i na terenu gdje se koriste strojevi. Uspješno se može obavljati kroz
samostalnu poduzetničku djelatnost.
Pri tome koriste različite aparate uključujući i elektronsku i računalnu opremu. Kad utvrdi kvar,
popravlja ga, te opet provjerava radi li uređaj ispravno i je li siguran za uporabu. Mehaničari za
poljoprivredne strojeve koji rade u trgovinama, pružaju informacije o strojevima, načinu njihove
uporabe i daju savjete za kupnju.
Pekar – Mijesi i peče kruh i ostale pekarske proizvode
Pekari se u radu služe sitima, vagama, posudama za miješanje tijesta, košarama, pekarskim lopatama,
limovima za pečenje, kolicima za prijevoz i dr. Rukuju strojevima i uređajima za miješanje i
oblikovanje tijesta. Opslužuju i nadziru rad svih vrsta peći. Na mjernim instrumentima očitavaju i
prate temperaturu i vlažnost radnog prostora i u pekarskoj peći.
Kruh i pecivo izrađuju od brašna različitih žitarica: pšenice, raži, kukuruza itd. Paze da se pričuvne
količine brašna i ostalih sirovina ispravno uskladište. Posebnu pozornost posvećuju osobnoj higijeni i
održavanju čistoće radnih prostorija, peći i sredstvima rada.

Mesar – Priprema svježe i konzervirane proizvode od mesa
Osim pripreme svježeg mesa za prodaju, mesari i konzerviraju meso kemijskim sredstvima,
zaleđivanjem i dimljenjem, izrađuju barene i polutrajne kobasice i zimsku salamu, različite polutrajne
i trajne suhomesnate proizvode i slaninu.
Mesari mogu raditi u obrtništvu i u industrijskog proizvodnji. U obrtništvu obavljaju sve faze obrade
mesa, dok u industrijskoj proizvodnji obično obavljaju samo pojedine operacije. U obrtničkim
radnjama i prodavaonicama mesari režu, važu i prodaju svježe meso i suhomesnate proizvode.
Pomoćni cvjećar – TEŠ – Program namijenjen učenicima s teškoćama
U sklopu programa učenici stječu znanje o navodnjavanju, prihranjivanju i plijevljenju bilja. Mogu se
baviti uzgojem bilja u cvjećarskoj proizvodnji kao što su pikiranje, pinciranje i dekapitacija.
Pomoćni pekar – TEŠ – Program je namijenjen učenicima s teškoćama
Zanimanje pomoćni pekar obrazuje učenika za rad u zanatskoj i industrijskoj proizvodnji pekarskih
proizvoda. Pomoćni pekar obavlja poslove izrade tijesta, oblikovanja i pečenja raznih vrsta kruha i
peciva.

Što ti nude poljoprivredna zanimanja – prouči pa odluči!
Prijave se primaju od 28. lipnja do 7. srpnja 2023. u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i
upisa u srednje škole (e-upisi.hr). Upisi u srednje škole se obavljaju od 10. do 13. srpnja 2023, a
potrebnu dokumentaciju za određeni program obrazovanja učenici mogu dostaviti na tri načina:
dolaskom u školu od 8 do 16 sati na propisani datum, elektroničkim putem (na adrese barbara.cosic-
blazevic@skole.hr ili kristina.mance1@skole.hr) ili u aplikaciji srednje.e-upisi.hr. Više informacija o
programima možete pronaći na mrežnim stranicama: http://ss-poljoprivrednoprehrambena-
pozega.skole.hr/, https://www.rckpanonika.hr/
Požeško-slavonska županija i Kutjevo d.d partneri u Regionalnom centru Panonika, prepoznali su
vrijednost Poljoprivredno-prehrambene škole, te su osigurali vrijedne stipendije za darovite
učenike. Kutjevo d.d. stipendirati će troje darovitih učenika 3. i 4. razreda svih zanimanja sa
iznosom od 67 eura mjesečno, a Požeško-slavonska županija stipendirati će učenike 1. razreda sa
istim iznosom.
Poljoprivreda je u Republici Hrvatskoj proglašena prioritetnim sektorom razvoja s ključnom ulogom u
sigurnosti hrane i prehrane te ublažavanju siromaštva. Razvijanje kompetencija poljoprivrednih
radnika je neophodno u podizanju produktivnosti za usvajanje inovativnih procesa i tehnologija s
ciljem unaprjeđivanja i stvaranja dodane vrijednosti proizvoda iii usluga. Za stjecanje kompetencija
potrebnih tržištu rada neophodna je adekvatna infrastruktura, moderni obrazovni programi te
educirani obrazovno-odgojni djelatnici.
U svemu tome iznimno je značajna uloga projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti
Panonika“ čiji je nositelj Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, a koji sufinancirala Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020.“.
U uspostavljanje RCK Panonika uključeni su i partneri: Požeško-slavonska županija, Srednja škola
Stjepana Sulimanca Pitomača, Ekonomska škola Požega, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku – Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, Prirodoslovna škola Karlovac, Kutjevo d.d. te
Udruga učeničkih domova RH.
Projektom uspostave Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) Panonika stvaraju se programski i
kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi.
Važna obilježja RCK Panonika su, između ostalog, inovativne metode poučavanja i modeli učenja koji
učinkovitije uključuju polaznika na tržište rada, prihvaćanje potreba polaznika s teškoćama i drugih
ranjivih skupina, visokokvalitetna infrastruktura te konstruktivna suradnja sa socijalnim partnerima,
javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim institucijama šire zajednice.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Poljoprivredno-prehrambene škole. Za više informacija o EU fondovima