Search
Close this search box.

POŽEGA Održana sjednica Gradskog vijeće

Gradsko vijeće Grada Požege održalo je 25. sjednicu dana 31. siječnja 2024. godine. Na dnevnom redu sjednice bilo je 9 točaka dnevnog reda. Usvojena je Odluka o VI. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege kako bi se stvorili preduvjeti za realizaciju projekta Revitalizacija povijesne jezgre Grada Požege, koji podrazumijeva planiranje sadržaja u interesu Grada Požege i Požeško-slavonske županije u sklopu provedbe ITU mehanizma u urbanom području Grada Požege ukidanjem planiranog prometnog koridora preko k.č.br.1997, k.o. Požega, te usklađivanjem odredbi za provođenje primjenjivih u zahvatu.
Prihvaćana je Odluka o donošenju Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao temeljnih strateških dokumenata u kojima se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja.
Gradsko vijeće Grada Požege donijelo je Odluku o uređenju prometa na području grada Požege, Odluku o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1391, u k.o. Požega, potom na nekretninama k.č.br. 1955/1 i k.č.br. 1956 u k.o. Požega, te o prijedlogu prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Požege. Riječ je o nekretnini označenoj kao k.č.br. 4500/1, upisane u zk.ul.br. 5390 u k.o. Požega. Predmetna nekretnina u naravi predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni Grada Požege, Industrijskoj ulici u Požegi. Nekretnina će biti stavljena na prodaju putem javnog natječaja koji će se provoditi kao javni poziv u trajanju 30 dana u kojem razdoblju će zainteresirani ponuditelji moći Gradu Požegi dostaviti svoje prijave i Poslovni plan.
Gradski vijećnici prihvatili su i prijedlog Odluke o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2023./2024., kao i Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege. Nije usvojena posljednja točka dnevnog reda – prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Požege sigurnim mjestom za žene.

Dnevni red …

Tekst: pozega.hr

Foto: V.Milković

Vezano
Vezano