PU POŽEŠKO-SLAVONSKA Na edukaciji: „Važnost međuresorne suradnje“

U organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, u Gradskoj knjižnici Požega, održana je edukacija „Važnost međuresorne suradnje“. Na navedenoj edukaciji sudjelovali su policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske, predstavnici Centra za socijalnu skrb, Obiteljskog centra i predstavnici organizacija civilnog društva.

U vezi edukacije prisutnima su se obratili pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Požege Maja Petrović koja je ukazala na problematiku nasilja i da su djeca najugroženija te potrebu senzibiliranja šire javnosti za prava žrtava i svjedoka u postupcima. Branka Žigante Mašić, sutkinja Visokog prekršajnog suda u mirovini naglasila je da imamo veliku sivu brojku prijavljivanja, a također je u svom izlaganju istaknula da je nasilje u porastu te da je nužno da se sve institucije u okviru svoga rada i djelovanja povežu. Voditeljica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije Mirjana Jugović je govorila  o radu tima za prevenciju te naglasila da je iznimno važno graditi sustav koji će na vrijeme prepoznati nasilje u obitelji i pružiti adekvatnu podršku žrtvama nasilja, ali i adekvatan tretman počinitelja.

Svi sudionici današnje edukacije istaknuli su da je potrebna bolja povezanost svih dionika koji sudjeluju u radu sa žrtvama, a što će u budućnosti zasigurno rezultirati višom razinom zaštite žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja.

Izvor: PU požeško-slavonska

Vezano
Vezano