Search
Close this search box.

TEKIJA D.O.O. Preljevni kolektor Zagrebačke ulice u Požegi stavljen u funkciju

Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda ishođena je uporabna dozvola za preljevni kolektor Zagrebačke ulice u Požegi, te je isti stavljen u funkciju početkom svibnja 2023.
Kako se na dijelu grada južno od Zagrebačke ulice, poznatijem pod nazivom Tabašnica, u posljednje vrijeme povećala izgrađenost stambenih objekata uz tendenciju daljnje izgradnje, a asfaltiranjem ulica povećale količine površinskih oborinskih voda koje se upuštaju u postojeći mješoviti sustav odvodnje, prilikom ekstremnih oborina dolazilo je do njihovog izlijevanja iz revizijskih okana i cestovnih slivnika u dvorišta stanara Zagrebačke ulice, te okolne poljoprivredne površine.


Okolno područje koje gravitira prema predmetnoj lokaciji još uvijek nema u potpunosti riješenu odvodnju oborinskih voda koje se iz tog razloga djelomično izgrađenim razdjelnim sustavom u sklopu asfaltiranja ulica Janka Matka i Ivana Gundulića u konačnici upuštaju u mješoviti sustav odvodnje u Zagrebačkoj ulici, a koji je nedovoljnog kapaciteta za prihvat oborinskih voda.
Sa stajališta zaštite podzemnih voda na području crpilišta „Zapadno polje“, bilo je nužno u postojećem mješovitom sustavu otpadne vode zadržati sušni dotok i kritični oborinski dotok, a preostali višak oborinskih voda preko kišnih rasterećenja i pripadajućih cjevovoda, te uređenog oborinskog kanala ispustiti u rijeku Orljavu.
Izvođač predmetnih radova bila je tvrtka Promet građenje u periodu od studenog 2021. do studenog 2022.godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova je 1.834.370,38 kn.
Financiranje projekta je realizirano u omjeru 80% – redovni program Hrvatskih voda i 20% Tekija – sredstva razvoja Grada Požege.


Realizacijom ovog projekta značajno se poboljšalo stanje funkcionalnosti mješovitog sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda, što se prvenstveno moglo primijetiti prilikom nedavnih oborina visokog intenziteta koje su sredinom svibnja zadesile grad Požegu, a prilikom kojih nije došlo do plavljenja stambenih objekata, dvorišta i poljoprivrednih površina na ovom dijelu grada.

Izvor: Tekija d.o.o./ pozega.hr

Vezano
Vezano