Najčitanije

 • Fotogalerije

  UDRUGA „HUMANUM” Obilježili Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama  i započeli kampanju „Budućnost bez nasilja” – potporu im dala i županica

  Udruga „Humanum” danas je obilježila Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pridružili su im se volonteri i učenici Katoličke gimnazije Požega koji su na štandu u požeškoj pješačkoj zoni građanima dijelili promidžbeni materijal. O projektu su govorile njegova voditeljica Nikolina Grbavac i psihologinja Udruge „Humanum” Iva Grgić,

  Kampanju “Budućnost bez nasilja!”, rečeno je, simbolično se otvara danas, 22. rujna, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, te upravo kratkim predstavljanjem novog projekta udruge “Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja!”, kao i materijalima koji nas okružuju i koje ćete dobiti, želi se ukazati na probleme i posljedice sve češćeg nasilja nad društveno ranjivim skupinama.

  Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, Zajednicom Udruga Društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije (Sigurna kuća za žene žrtve nasilja) te Društvom Multiple Skleroze Požeško-slavonske županije provodi jednogodišnji projekt pod nazivom “Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja!”. Spomenuti je projekt financiran sredstvima iz okvira EGP grantova, točnije iz islandskih, lihtenštajnskih te norveških fondova u iznosu od 26.964,80 eura. Projektne aktivnosti usmjerene su na identifikaciju faktora koji doprinose ranjivosti žrtava te na utvrđivanje učestalosti nasilja nad ženama u riziku, a svrha je nadolazećih aktivnosti osiguravanje zaštite i pomoći žrtvama nasilja, kao i podizanje svijesti šire javnosti o tom problemu.

  Nasilje je najčešće usmjereno protiv žena i djevojčica, te predstavlja jedno od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava u svim društvima. Žrtve redovito prikrivaju nasilje u strahu da će njihova sigurnost biti još više ugrožena ako se nekome povjere, zbog srama što su doživjele i zbog specifične dinamike nasilnog odnosa koji žrtvu čini bespomoćnom. Prema službenim podacima CZSS Požega – podružnica Obiteljski centar za razdoblje: 1.1.2021. – 31.12.2021. g. ukupno je zaprimljeno 94 obavijesti o nasilju. Prema obliku nasilja, 17 se odnosilo na tjelesno nasilje, 8 na tjelesno kažnjavanje ili drugi način ponižavajućeg postupanja, 28 na psihičko nasilje, a 41 se slučaj odnosio na istovremeno više vrsta nasilja.


  Opći je cilj projekta jačanje civilnoga društva u području nužnosti prepoznavanja problema koje donosi nasilje te poduzimanja društvenih akcija radi suzbijanja nasilja, posebno nasilja u obitelji. Također, cilj je, tijekom provedbe projekta, educirati najmanje trideset stručnjaka te zainteresiranih korisnika o načinima prepoznavanja problema nasilja, a posebno je cilj educirati one osobe koje rade s različitim korisnicima, osobama u riziku od nasilja ili žrtvama nasilja u obitelji na području Požeško-slavonske županije. Žrtvama nasilja te osobama u riziku od nasilja želimo pružiti podršku raznolikim psihosocijalnim, obrazovnim i zagovaračkim uslugama na području Požege te okolnih, manje razvijenih lokalnih sredina. Želja nam je i cilj uputiti na međunarodne standarde ljudskih prava provedbom javne kampanje kojom ćemo utjecati na svijest javnosti kako bismo, u budućnosti, zajedno radili na sprječavanju svih pojavnih oblika nasilja na području Požeško-slavonske županije – poručili su iz Udruge „Humanum”.

  Akciju Udruge „Humanum” danas je došla podržati i županica Antonija Jozić.
  – Zahvaljujem se Udrugi „Humanum” i partnerima na provedbi projekta i na organizaciji ove javne kampanje. Izuzetno mi je drago da su ovdje, uz članice Udruge, i učenici srednjih škola, mladi koje, treba uključivati u ovakve kampanje. Dakle, borba protiv nasilja nad ženama, borba protiv bilo kojeg oblika nasilja, naravno, polazi od onih najmanjih godina života, dolazi iz obitelji, i tu trebamo učiniti značajne iskorake a ovakbve kampanje zasigurno pridonose osvještavanju javnosti da problem nasilja nad ženama postoji i djevojčicama, i općenito nasilja u društvu koji je neprihvatljiv za današnje hrvatsko društvo. Zato su ovakve kampanje hvalevrijedne i na njima treba inzistirati i ubuduće – rekla je županica.

  Podsjetila je kako je Požeško-slavonska županija bila među onim županijama koje nisu imale sigurnu kuću za žrtve nasilja no, kako je to pitanje sada riješeno. – Bila bih  najsretnija županica u Hrvatskoj kad bi taj objekt bio prazan ali, nažalost, u njemu je trenutno 11 osoba, zajedno s djecom – istakla je na kraju županica.Tekst i foto: V.Milković

  Mudra izreka

 • „Beskoristan život je isto što i rana smrt” ( Johann Wolfgang Goethe )

 • Najnovije