Search
Close this search box.

UDRUGA „HUMANUM” Održan tematski stručni skup “Budućnost bez nasilja”

Jučer je održan tematski stručn skup “Budućnost bez nasilja” u središtu kojega je jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava – problem nasilja nad ženama i djevojčicama s naglaskom nad ženama i djevojčicama s invaliditetom. Tematski stručni skup održan je u prostorijama Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijska služba PSŽ .

Udruga Humanum s partnerskim je organizacijama prepoznala veličinu navedenog društvenog problema te od prošle godine provodi jednogodišnji projekt pod nazivom „Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja!“. Projekt je podržan sredstvima Fonda za aktivno građanstvo, točnije sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.


Aktivnosti projekta „Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja!“ usmjerene su na identifikaciju faktora koji doprinose ranjivosti žrtve te na utvrđivanje učestalosti nasilja nad ženama u riziku. Također, svrha je svih projektnih aktivnosti usmjerena na osiguravanje uvjeta za djelotvoran rad s korisnicama, kao i na unaprjeđenje zaštite žena, pomoći žrtvama te osvješćivanje šire javnosti o problemu nasilja nad ženama.


Velik doprinos u provedbi projekta ostvarili su dragi nam partneri, a riječ je o Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Županijska služba PSŽ, Društvu Crvenog križa Požeško-slavonske županije, odnosno Sigurnoj kući za žene žrtve nasilja te Društvu multiple skleroze Požeško-slavonske županije. Naši su partneri svojim djelatnicima, osobnim asistentima, ali i svojim korisnicama omogućili sudjelovanje u projektnim aktivnostima, a sve s ciljem informiranja i osnaživanja žena žrtava nasilja. Osim toga, u okviru projekta osnovana je i neformalna inicijativa Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja! – Humanimir.


Zahvaljujemo se našim predavačima: gospođi Mirjani Jugović v.d. voditeljici Obiteljskog centra Područne službe Požeško-slavonske te voditeljici Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Požeško-slavonske županije koja je održala predavanje o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji; predstavnicama Centra za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN, Pakrac čije izlaganje nosi naziv Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela; predstavnicima Društva Crvenog križa Požeško-slavonske županije, odnosno predstavnici Sigurne kuće za žene žrtve nasilja koji su predstavili svoj rad, projekt Sigurno mjesto i podijelili svoja iskustva te predstavnicama inicijative Humanimir koje su održale predavanja na teme nasilja nad ženama te seksizmu i objektifikaciji žena u medijima kao i problemu nasilja nad ženama s invaliditetom. Također, zahvaljujemo se svima na dolasku i sudjelovanju u aktivnostima projekta.


Nakon predavanja održana je sekcija pitanja, rasprave i odgovora čije zaključke donosimo u nastavku:
Potrebno je :
1. Razviti praktičnije i brže mehanizme međuresorne suradnje s naglaskom na pravodobnu razmjenu informacija obrazovnih ustanova, zavoda za socijalnu skrb, policije te zdravstvenih ustanova
2. Ojačati vladina tijela za sprječavanje i odgovor na nasilje na uključiv način.
3. Dizajnirati uključive i dostupne usluge i programe koji štite žene i djevojčice od nasilja, uključujući zdravstvene usluge, policijske postaje, skloništa i sudove za žene i djevojčice s invaliditetom.
4. Uložiti u osnaživanje žena i djevojaka s invaliditetom da znaju svoja pravna, seksualna i reproduktivna prava i kako se zaštititi.
5. Poboljšati dostupnost podataka o različitim oblicima nasilja koje doživljavaju žene i djevojke s invaliditetom u različitim dijelovima svijeta.


6. Ulagati u intervencije utemeljene na dokazima koje mogu pokazati smanjenu učestalost nasilja i napraviti održivu promjenu u životima žena i djevojaka s invaliditetom.
7. Aktivno i ciljano uključiti nasilje nad ženama i djevojkama s invaliditetom u razvojne projekte.
8. Raditi na podizanju svijesti građana i djelatnika ustanova na obvezu prijavljivanja obiteljskog nasilja.
9. Stvoriti pravni oblik koji obvezuje počinitelje nasilja na sudjelovanje u rehabilitacijskim i psihosocijalnim tretmanima.


Nasilje općenito, ali posebno nasilje nad ženama i djevojčicama velik je društveni problem koji se, nažalost, iz različitih razloga, ne prijavljuje dovoljno te ga je, u skladu s tim, nemoguće iskorijeniti. Oduvijek su nas učili da je nužno prepoznati nasilje, ne šutjeti, pomoći i podržati slabije, no nismo uvijek u mogućnosti tako djelovati. Naime, lakše je poistovjetiti se s moćnijima, nego suosjećati sa slabijima.

 

Često je ljudima teško ostvariti empatiju sa žrtvom, takva je empatija naporna i motivira na društveno djelovanje koje nisu u mogućnosti ostvariti. Ako nije u mogućnosti spriječiti loše djelovanje, u ovom slučaju nasilje, velik se broj ljudi osjeća loše i nemoćno, a takvi osjećaji nisu poželjni. Važno je znati da, iako sami ne možemo puno, možemo zajedno. Međutim, nije dovoljno samo reagirati. Žrtve nasilja imaju pravo na zdravu budućnost i dostojanstven nastavak života, a zadatak je institucija i šire javnosti pružanje uvjeta koji će to i omogućiti.


Na kraju, pozivamo vas da i dalje, zajedničkim snagama, budemo oni koji će ukazivati na društvene probleme i poticati javnost na empatiju i suosjećanje. Podržimo žrtve nasilja i zajedno ih osnažimo! Hvala!

Izvor: Udruga „Humanum”

Vezano
Vezano