Search
Close this search box.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste u Zarilcu

Sukladno odredbama Zakona o cestama (,,Narodne novine” br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije, kao tijelo nadležno za upravljanje javnim cestama na svom području, objavljuje

     JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste:

  LC 41061 (Zarilac (nerazvrstana cesta) – LC 41062)u k.o. Zarilac

Ovim pozivom Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije obavještava sve nositelje stvanih prava o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu u k.o. Zarilac, na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta:

LC 41061 (Zarilac (nerazvrstana cesta) – LC 41062)u k.o. Zarilac, dužine 900 m

Datum početka radova: 19. lipnja 2023.

Snirnku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja za upis javnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu izradit će ovlašteni inženjer geodezije Augustin Dušek, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1336, “Geo-AGI” d.o.o., 77. samostalnog bataljuna ZNG 19, Grubišno Polje. U postupku evidentiranja javnih cesta predstavnik Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije obilježit će granice zemljišta na kojem su izgrađene javne ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta, te zatražiti dodatna objašnjenja dana 21. srpnja 2023. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije na adresi Matije Gupca 6, 34000 Požega.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE POŽEŠKO -SLAVONSKE ŽUPANIJE

 

Vezano
Vezano