Search
Close this search box.

BOŽIĆNICE ZA POŽEŠKE UMIROVLJENIKE Podnošenje zahtjeva od 4. do 14. prosinca

Grad Požega ove će godine dodijeliti božićnicu umirovljenicima s područja Grada Požege, koji primaju mirovinu do 300,00 eura.
Umirovljenicima se smatraju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji nisu u radnom odnosu ( tuzemne mirovine) i korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora (inozemne mirovine). Tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima se zbrajaju.
Kako bi ostvarili pravo na božićnicu, umirovljenici moraju podnijeti zahtjev te uz njega priložiti presliku osobne iskaznice, zadnji odrezak od mirovine i druge dokaze po potrebi. Zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu može podnijeti i druga osoba u ime umirovljenika koja je uz propisane dokaze, dužna dostaviti i presliku vlastite osobne iskaznice.
Predaja zahtjeva trajat će od 4. do 14. prosinca 2023. godine.
Ukoliko se zahtjev pozitivno riješi, božićnica će se isplatiti na tekući račun umirovljenika ili se može podići na blagajni Upravnog odjela za financije i proračun Grada Požege (Trg Sv. Trojstva 1).

Obrazac…

Izvor: Grad Požega

Vezano
Vezano