Search
Close this search box.

EDUKACIJA Pleternica uspješno nastavlja s aktivnostima na očuvanju planeta za mlađe naraštaje: Vrtićanci naučili kako očuvati okoliš

Kružno gospodarstvo je model proizvodnje i potrošnje koji uključuje ponovno korištenje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala kako bi se stvorila dodatna – duža – vrijednost proizvoda, a najvažnije je što može pomoći ublažiti dva ključna problema – ograničenost resursa i klimatske promjene.
Edukacija o gospodarenju otpadom vrlo je važna, a osobito kod djece vrtićke dobi kako bi od najranije dobi naučili pravilno gospodariti otpadom. Vrlo je važno osvijestiti djecu od najranije dobi o važnosti recikliranja, o prednostima koje recikliranje donosi sa sobom te koristi koje proizlaze iz toga.

 

Grad Pleternica je u suradnji sa Poduzetničkim centrom Pleternica organizirao i proveo s djecom edukacije o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, u sklopu Dječjeg tjedna u Pleternici te u Dječjem vrtiću Pleternica. Tema i cilj edukacije bila je educirati djecu o recikliranju i ponovnoj uporabi otpada. Naime, kako definicija o gospodarenju otpadom kaže da gospodarenje otpadom predstavlja djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe uključujući razvrstavanje i zbrinjavanja otpada, djeci se na praktičan način pokazalo kako sakupiti, razvrstati i zbrinuti otpad.
Djelatnici Poduzetničkog centra Pleternica želeći interaktivnije i zanimljivije prenijeti djeci znanje, izradili su kante prema bojama te su tako pokazali kamo pripada različiti otpad. Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta, nabavljanja spremnika za papir, staklo i plastiku, edukacije s odraslima te mnogih drugih, ovo je samo jedna od mnogih „zelenih projekata“ koje Grad Pleternica provodi kako bi smanjio onečišćenje okoliša.

 

– Kroz brojne projekte pokušavamo djecu od malih nogu educirati o važnosti razvrstavanja otpada i očuvanja okoliša. Nakon otvaranja reciklažnog dvorišta gdje građani mogu besplatno odložiti otpad, najavljujemo nabavku smeđih kanti te mogućnost otkupa plastičnih boca u našem reciklažnom dvorištu, za što smo nabaviti stroj uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na takav ćemo način dugoročno sačuvati prirodu i okoliš našega Grada te predati čist i nezagađen zrak budućim generacijama – izjavila je gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.

 

Nizom „zelenih“ projekata, Grad uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost povećava stopu odvojenog sakupljanja otpada i recikliranja i educiranost lokalnog stanovništva putem raznih edukacija kako bi se smanjila količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima, a sukladno tome Grad nabavlja i nove smeđe spremnici za biootpad.

Izvor: Grad Pleternica

Vezano
Vezano