Search
Close this search box.

FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI Na Fakultetu boravili prof. dr.sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić,

Jučer su na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku boravili rektor prof.dr.sc. Vlado Guberac i prorektor prof.dr.sc. Drago Šubarić koji su održali sastanak s čelništvom najmlađe sastavnice Sveučilišta, Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Sastanku su nazočili privremeni dekan prof.dr.sc. Borislav Miličević, privremena prodekanica na nastavu i kvalitetu doc.dr.sc. Verica Budimir i privremeni prodekan za razvoj i poslovanje doc.dr.sc. Berislav Andrlić, s tajnikom Nikolom Ragužem, dipl.iur. Na sastanku je iskazana  podrška daljnjem razvoju nove sastavnice sveučilišta, s naglaskom na tekuće razvojne projekte fakulteta; izgradnja sportskog centra u Vukovarskoj 17, preustroj Studentskog centra u Požegi, rad spin off poduzeća Vinum Academicum u Podgorju, izrada diplomskog studija te uspostavljanje kampusa i znanstveno-istraživačkog centra u Požegi.

Izvor: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

 

Vezano
Vezano