Search
Close this search box.

GRAD POŽEGA Očitovanje na građenje zgrade mješovite namjene (stambeno poslovna) u Zelenoj ulici

Temeljem upita stanara Zelene ulice u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje zgrade mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.b skupine, stambeno-poslovna zgrada na postojećoj građevnoj čestici 731/50, k.o. Požega, Zelena ulica bb, Požega, Grad Požega dostavlja službeno očitovanje.
Uvidom u projektnu dokumentaciju vidljivo je da je riječ o stambeno-poslovnoj zgradi, katnici s potkrovljem, u kojoj će se nalaziti pet stanova i jedan poslovni prostor u prizemlju, u kojemu će se obavljati tiha i čista djelatnost (uredski prostor). Uvidom u važeći Generalni urbanistički plan Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 8/06, 8/07, 19/13, 9/16, 2/22) (u nastavku teksta: GUP), vidljivo je da je riječ o načinu gradnje S3 – višeobiteljska zgrada, zgrada stambene ili stambeno-poslovne namjene s 3-5 stanova, u stambenoj-poslovnoj zgradi se mogu nalaziti najviše dva poslovna prostora, ukupne etažnosti do podruma i suterena, prizemlje kat i potkrovlje, prema čemu postojeća projektna dokumentacija udovoljava uvjetima GUP-a. Naveden način gradnje definiran je i usvojen na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege, održanoj 27. lipnja 2019. godine, IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege (KLASA: 350-02/18-03/1, URBROJ: 2177/01-01/01-19-137), a navedena čestica je od 24. svibnja 2021. godine u vlasništvu investitora u čije ime je podnesen zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole.
Grad Požega u ovome trenutku ne može ni na koji način utjecati na izdavanje tražene građevinske dozvole, s obzirom na veličinu, katnost i smještaj u prostoru, budući da je isti u skladu s prethodno navedenim GUP-om.

Izvor: pozega.hr

Vezano
Vezano