Search
Close this search box.

GRAD POŽEGA Odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

Gradu Požegi odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) najviše u iznosu do 93.210,11 kuna, što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji iznose ukupno 233.025,27 kuna. U planu je sanacija divljih odlagališta u Vidovcima (na desnoj obali rijeke Orljave u blizini željeznog mosta) gdje su uočeni građevinski materijal, azbestne ploče, olupine automobila, plastika, mineralna vuna, komunalni otpad i bio masa.

Predmet Javnog poziva bila je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku radi neposrednog sufinanciranja sredstvima pomoći jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) u svrhu zaštite okoliša i njegovih sastavnica, te sprječavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš. Cilj Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Kada je riječ o prihvatljivim i opravdanim troškovima u njih pripadaju plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, geodetska snimka lokacija/e ukoliko je potrebno raditi, radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju, stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Izvor: pozega.hr
Foto: Komunalac Požega

Vezano
Vezano
TijelovoPL
Tijelovo u Svetištu Gospe od Suza

Blagdan Tijelova proslavljen je danas i u Svetištu Gospe od Suza u Pleternici. Misno slavlje je predvodio rektor Svetišta preč.Antun…

0DanDržavnosti
Dan državnosti u Požegi

Povodom Dana državnosti uz spomenik na Trgu 123.brigade danas su položeni vijenci i zapaljeni lampioni. Učinili su to predstavnici udruga…