Search
Close this search box.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Krajem siječnja u našoj je županiji bilo 2519 nezaposlenih osoba a 608 osoba je koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja

Krajem siječnja 2024. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 2.519 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za 4,4% ili 107 osoba, a na međugodišnjoj razini (siječanj 2024./siječanj 2023.), nezaposlenih je više za 6,7% ili 158 osoba. 
 
Nezaposleni prema spolu
 
 U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 61,0% (1.536 osoba), a muškarci 39,0% (983 osobe). U odnosu na prethodni mjesec, udio nezaposlenih žena je manji, a muškaraca veći za 1,0 postotni bod, a u odnosu na siječanj 2023., udio žena je veći, a muškaraca manji za 3,8 postotnih bodova. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području Pleternice (66,8%), a najmanji na području Kutjeva (54,1%).
 
Nezaposleni prema dobi 
 
U odnosu na prosinac, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) veći je za 1,4%, osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 6,7% i osoba starije dobi (preko 50 godina) za 4,8%. Na međugodišnjoj razini (siječanj 2024./siječanj 2023.), smanjen je je broj nezaposlenih mladih osoba za 0,6% a povećan broj osoba srednje dobi za 2,2% i broj nezaposlenih osoba starije dobi za 21,6%. 
U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 30,8% nezaposlenih, osobe srednje dobi 37,3% te starije osobe 31,9%. U odnosu na siječanj 2023. godine, udio nezaposlenih mladih osoba manji je za 2,3 postotna boda i udio osoba srednje dobi za 1,7 postotnih bodova dok je udio osoba starije dobi veći za 3,9 postotnih bodova.
 
Nezaposleni prema stupnju obrazovanja
 
Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 64,9% (36,7% s trogodišnjom te 28,2% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 25,6%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 9,5% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom povećan je za 4,1%, osoba s osnovnom školom za 6,0%, osoba sa srednjom školom za 5,31% dok je smanjen broj osoba s visokom i višom razinom obrazovanja za 4,0%.
Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije
U siječnju 2024. je u odnosu na kraj 2023., broj nezaposlenih povećan u svim jedinicama lokalne uprave osim u Kutjevu gdje je broj nezaposlenih manji za 1,6%. Najveće povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u Velikoj (8,2%). Na međugodišnjoj razini (siječanj 2024./siječanj 2023.), evidentirana nezaposlenost manja je u tri, a veća u sedam jedinici lokalne uprave. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Kutjevu (15,3%), a povećanje u Pakracu (33,2%).
Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u siječnju 2024.
Krajem siječnja 2024. u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 22.420 aktivnih osoba (19.901 osiguranik u evidenciji HZMO-a i 2.519 nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a) što je za 90 osoba više nego krajem 2023. Stopa nezaposlenosti iznosila je 11,2% i veća je u odnosu na prethodni mjesec za 0,4 postotna boda.
Na međugodišnjoj razini (siječanj 2024./siječanj 2023.),  zaposlenih je manje za 20 osoba ili 0,1%, nezaposlenih je više za 158 osoba ili 2,2%, a stopa nezaposlenosti je veća za 0,6 postotnih bodova (10,6% u siječnju 2023. godine).
 
PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SIJEČNJA 2024.  
 
Izlasci iz evidencije nezaposlenih
 
 Ukupno je tijekom siječnja iz evidencije nezaposlenih izašlo 314 osoba. Od tog broja, 227 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 11 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje trgovačkog društva ili obrta (5), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (5), ostali razlozi (1) a 76 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).
Od 277 osoba koje su zaposlene, 173 su zaposlene na području Područnog ureda Požega, 45 na području Republike Hrvatske, a 9 osoba zaposleno je u inozemstvu.
Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:
    • Prerađivačka industrija – 34 osobe ili 15,0%
    • Javna uprava i obrana – 27 osoba ili 11,9%
    • Obrazovanje – 26 osoba ili 11,5%
    • Trgovina na veliko i malo – 24 osobe ili 10,6%
    • Zdravstvena zaštita i socijalna skrb – 23 osobe ili 10,1%.
U siječnju je zaposleno više žena (141) u odnosu na muškarce (86), 44,9% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15-29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu u trajanju do 3 godine te za KV i VKV radnike (32,6%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (veljača 2023. – siječanj 2024.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (62,5%), a najnižu osobe bez škole (24,3%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 20-24 godine (54,4%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (20,3%).
Iz evidencije Zavoda, u siječnju je najviše zaposleno radnika za pomoć u kući (28), prodavača (20), čistača (16), konobara (12), skladištara (9) te učitelja (7). Tijekom siječnja, poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 302 slobodna radna mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: radnik za pomoć u kući (61), konobar (17), prodavač (13) te odgojitelj predškolske djece (8).
 
Ulasci u evidenciju nezaposlenih
 
Tijekom siječnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 422 osobe ili  56,9% više u odnosu na prethodni mjesec te 8,5% više nego u siječnju 2023. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 331 osoba, što je 55,4% više u odnosu na prethodni mjesec i 21,2% više nego u siječnju 2023. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušla 91 osoba, a iz redovnog školovanja nije bilo ulazaka u evidenciju. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:
    • Prerađivačka industrija – 72 osobe ili 21,8%
    • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 65 osoba ili 19,6%
    • Zdravstvena zaštita i socijalna skrb – 28 osoba ili 8,5%
    • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 25 osoba ili 7,6%
    • Ostale uslužne djelatnosti – 25 osoba ili 7,6%.
 
KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI 
 
U siječnju su 583 nezaposlene osobe ili 23,1% ukupnog broja nezaposlenih, koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade veći je u odnosu na kraj 2023. za 23,0%, a u odnosu na siječanj 2023. broj korisnika je manji za 19 osoba ili 3,2%. 
Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 466,97 EUR.
 
AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
 
Krajem siječnja je 608 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima: 
    • Javni radovi – 7 osoba (1,2%).
    • Obrazovanje nezaposlenih – 175 osoba (28,8%)
    • Potpore za samozapošljavanje – 187 osoba (30,8%)
    • Potpore za usavršavanje – 1 osoba (0,2%)
    • Potpore za zapošljavanje – 238 osoba (39,1%).
 
Foto: pixnio
Vezano
Vezano