Search
Close this search box.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE U našoj je županiji oko 2400 nezaposlenih, 60 posto su žene a 64 posto ima završenu srednju školu – 187 osoba koristi potpore za samozapošljavanje

 
REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM VELJAČE 2024.
 
Krajem veljače 2024. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 2.465 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je manje za 2,1% ili 54 osobe, a na međugodišnjoj razini (veljača 2024./veljača 2023.), nezaposlenih je više za 7,2% ili 166 osoba. 
1.1. Nezaposleni prema spolu
 U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 60,6% (1.494 osobe), a muškarci 39,4% (971 osoba). U odnosu na prethodni mjesec, udio nezaposlenih žena je manji, a muškaraca veći za 0,4 postotna boda, a u odnosu na veljaču 2023. udio žena je veći, a muškaraca manji za 3,7 postotnih bodova. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području općine Brestovac (66,7%), a najmanji u Kutjevu (52,2%).
1.2. Nezaposleni prema dob
U odnosu na siječanj, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) manji je za 1,9%, osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 2,1% i osoba starije dobi (preko 50 godina) za 2,4%. Na međugodišnjoj razini (veljača 2024./veljača 2023.), povećan je broj nezaposlenih mladih osoba za 0,4%, broj osoba srednje dobi za 1,5% i broj nezaposlenih osoba starije dobi za 23,4%. 
U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 30,8% nezaposlenih, osobe srednje dobi 37,3% te starije osobe 31,8%. U odnosu na veljaču 2023. godine, udio nezaposlenih mladih osoba manji je za 2,1 postotni bod i udio osoba srednje dobi za 2,1 postotni bod dok je udio osoba starije dobi veći za  4,2 postotna boda.
1.3. Nezaposleni prema stupnju obrazovanja
Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 64,5% (36,4% s trogodišnjom te 28,1% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 25,6%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 9,9% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom smanjen je za 5,3%, broj osoba s osnovnom školom za 0,8%, osoba sa srednjom školom za 2,8% dok je broj osoba s visokom razinom obrazovanja povećan za 1,3%.
1.4. Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeškoslavonske županije
U veljači 2024. je u odnosu na siječanj, broj nezaposlenih smanjen u sedam jedinica lokalne uprave dok je u tri jedinice broj nezaposlenih povećan. Najveće povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u Kaptolu (6,6%). Na međugodišnjoj razini (veljača 2024./veljača 2023.), evidentirana nezaposlenost veća je u sedam, a manja u tri jedinice lokalne uprave. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Kutjevu (5,8%).
1.5. Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u veljači 2024.
Krajem veljače 2024. u Požeško-slavonskoj županiji bile su 22.474 aktivne osobe (20.009 osiguranika u evidenciji HZMO-a i 2.465 nezaposlena osoba u evidenciji HZZ-a) što je za 54 osobe više nego krajem siječnja. Stopa nezaposlenosti iznosila je 11,0% i manja je u odnosu na prethodni mjesec za 0,2 postotna boda.
Na međugodišnjoj razini (veljača 2024./veljača 2023.), zaposlenih je više za 98 osoba ili 0,5%, nezaposlenih je više za 166 osoba ili 7,2%, a stopa nezaposlenosti je veća za 0,6 postotnih bodova (10,4% u veljači 2023. godine).
 
2. PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM VELJAČE 2024.  
 
2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih
 Ukupno je tijekom veljače iz evidencije nezaposlenih izašlo 338 osoba. Od tog broja, 208 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 9 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje trgovačkog društva ili obrta (7), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (1), ostali razlozi (1) a 121 osoba brisana je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).
Od 208 osoba koje su zaposlene, 157 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 47 na području Republike Hrvatske a 4 osobe zaposlene su u inozemstvu.
Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:
    • Građevinarstvo – 33 osobe ili 15,9%
    • Trgovina na veliko i malo – 26 osoba ili 12,5%
    • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 24 osobe ili 11,5%
    • Prerađivačka industrija – 24 osobe ili 11,5%
    • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 22 osobe ili 10,6%.
 
U veljači je zaposleno više žena (113) u odnosu na muškarce (95), 48,1% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15-29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu u trajanju do 3 godine te za KV i VKV radnike (37,5%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (ožujak 2023. – veljača 2024.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (64,9%), a najnižu osobe bez škole (26,2%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 20-24 godine (53,8%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (18,3%).
Iz evidencije Zavoda, u veljači je najviše zaposleno prodavača (16), čistača (12), konobara (9), administrativnih službenika (8) te radnika na proizvodnoj liniji (7). Tijekom veljače, poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 302 slobodna radna mjesta a najtraženija zanimanja su bila: radnik za pomoć u kući (83), pomoćni konobar (20), konobar (17), građevinski tehničar (10), njegovatelj starijih i nemoćnih (10), kuhar (9) i prodavač (9).  
2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom veljače u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 284 osobe ili  32,7% manje u odnosu na prethodni mjesec te 26,8% više nego u veljači 2023. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 202 osobe, što je 39,0% manje u odnosu na prethodni mjesec i 28,7% više nego u veljači 2023. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 76 osoba, a iz redovnog školovanja 6 osoba. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:
    • Prerađivačka industrija – 62 osobe ili 30,7%
    • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 24 osobe ili 11,9%
    • Građevinarstvo – 15 osoba ili 7,4%
    • Trgovina na veliko i malo – 15 osoba ili 7,4%.
 
3. KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI 
U veljači je 561 nezaposlena osoba ili 23,7% ukupnog broja nezaposlenih, koristila novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade manji je u odnosu na kraj siječnja za 3,8%, a u odnosu na veljaču 2023. broj korisnika je veći za 10 osoba ili 1,8%. 
Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 470,69 EUR.
 
4. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
Krajem veljače je 600 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima: 
    • Javni radovi – 6 osoba (1,0%).
    • Obrazovanje nezaposlenih – 169 osoba (28,2%)
    • Potpore za samozapošljavanje – 187 osoba (31,2%)
    • Potpore za usavršavanje – 1 osoba (0,2%)
    • Potpore za zapošljavanje – 237 osoba (39,5%).
 
Pripremila V.Milković
Foto: pixnio
Vezano
Vezano