Search
Close this search box.

KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. O kompostani, smeđim spremnicima i odvajanju biootpada

Od srpnja će Komunalac Požega d.o.o. krenuti s odvozom biootpada i formiranjem prvih kompostnih hrpa u novoizgrađenoj požeškoj kompostani.
Izgradnja kompostane je europski projekt i provodi se po etapama. Ukupna vrijednost projekta je milijun eura. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su gotovo 800 tisuća eura pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 398 tisuća eura, odnosno 50% ukupno prihvatljivih troškova.
Grad Požega je sufinancirao opremanje kompostane u iznosu cca 220 tisuća eura iz sredstava prikupljenih naknada za korištenje odlagališta od strane drugih JLS.
Dobili smo uporabnu dozvolu za I. funkcionalnu cjelinu koja je izgrađena u sklopu odlagališta otpada Vinogradine, a u pripremi je postupak dobivanja dozvole za gospodarenje otpadom u kompostani. Tijekom svibnja i lipnja podijelit ćemo 1300 smeđih spremnika za odvajanje biootpada građanima koji su iskazali interes te na Sajmištu kao pilot projekt.

Izvor: Komunalac Požega d.o.o./ pozega.hr

Vezano
Vezano