Search
Close this search box.

MINISTARSTVO OBRANE RH Raspisan natječaj za prijam kandidata za časnike/časnice

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu 8. lipnja 2022. javni natječaj za prijam 45 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice i to:
–          do 14 doktora medicine ili specijalista medicine grana,
–          1 doktora veterinarske medicine, mjesto rada Knin, pod jednakim uvjetima prednost imaju kandidati s “B” vozačkom kategorijom,
–          do 4 kandidata za popunu tehničke službe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem smjerova strojarstvo, elektrotehnika, zrakoplovno inženjerstvo, održavanje zrakoplova, telekomunikacije, računarstvo, mjesto rada Velika Gorica 3 i Zemunik Donji 1,
–          do 4 magistra prava,
–          do 3 magistra psihologije,
–          do 2 kandidata sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem geodezije ili geoinformatike ili geologije, mjesto rada Velika Buna,
–          1 meteorologa sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem fizike i geofizike, smjer meteorologija i fizička oceanografija, mjesto rada Velika Gorica,
–  – do 16 kandidata za popunu roda veze, kiber/IT stručnjaka sljedećih vrsta studijskih programa, odnosno zvanja: preddiplomski stručni studij: stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike, stručni prvostupnik (baccalaureus) informacijske tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer informacijske tehnologije, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva, stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike, stručni prvostupnik (baccalaureus) poslovne informatike; preddiplomski sveučilišni studij: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike, sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informatike i tehnike; stručni diplomski studij: stručni specijalist inženjer elektrotehnike, stručni specijalist inženjer informacijske tehnologije; sveučilišni diplomski studij: magistar inženjer elektrotehnike, magistar inženjer računarstva, magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije, magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva, magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije, sveučilišni magistar informatike, magistar računarstva i matematike, magistar edukacije fizike i matematike
Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji do kraja 2022. navršavaju najviše 30 godina života. Dobno ograničenje se ne odnosi na kandidate koji su doktori medicine, odnosno moraju biti vojni obveznici sukladno čl. 20. stavku 2. točci 1. Zakona o obrani (Narodne novine br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 i 30/18).
Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni u kolovozu 2022. godine na dragovoljno vojno osposobljavanje. Odabrani kandidati za časnike/časnice bit će upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu u rujnu 2022. godine. Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost. Kandidati za ponovni prijam u skladu s člankom 34.b. Zakona o službi bit će izravno po prijmu raspoređeni na dužnost u skladu s osobnim činom i osposobljenošću.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
–           životopis,
–           dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
–           potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
–           dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
–           dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Rok za podnošenje prijave na natječaj je: za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine ili specijalista medicine grana i doktor veterinarske medicine) do 10. kolovoza 2022., a za ostale kandidate 30 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na tel: 01/3784-636 i 3784-814.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici: https://www.morh.hr/javni-natjecaj-za-prijam-kandidata-kandidatkinja-za-casnike-casnice-2022/

Izvor: MORH

Vezano
Vezano