Search
Close this search box.

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE BRESTOVCA Za program građenja komunalne infrastrukture u prošloj godini izdvojeno je oko 3,5 milijuna kuna

Sa sedam glasova za i 3 suzdržana Vijeće je prihvatilo izvršenje proračuna za prošlu godinu u iznosu od 10 milijuna i 58 tisuća kuna, od kojih su prihodi poslovanje iznosili 9.964.653,92 kune, a prihodi od nefinancijske imovine 93.753,22 kune.Uporedo troškovi poslovanja iznosili su 10.957.487,42 kune.
U 2021. godini zabilježen je manjak prihoda nad rashodima u visini od 899.088,28 kuna, dok preneseni višak iz ranijih godina iznosi 2.390.751,41 kuna. Stoga, višak koji će se rasporediti u slijedećem razdoblju iznosi 1.491.671,15 kuna..
Uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna razmatrana su i usvojena izvješća o izvršenju programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu. Za sanaciju rasponske kontrukcije mosta na NC Orljavac-Podsreće utrošeno je oko 458 tisuća kuna, za izgradnju pješačkih staza u Nurkovcu, Završju i Zakorenju oko 2 milijuna kuna,  za modernizaciju sustava javne rasvjete u Ivandolu i Deževcima oko 240 tisuća kuna, te za uređenje groblja u Pavlovcima, Donjim Gučanima, Jaguplijama i Skenderovcima oko 785 tisuća kuna.
Sveukupno za program građenja komunalne infrastrukture izdvojeno je oko 3,5 milijuna kuna od čega je najizdašniji izvor prihoda za ove namjene ostvaren s preko 1,3 milijuna kuna od šumskog doprinosa.
U nastavku sjednice Vijeće je uz 7 glasova za i 3 suzdržana prihvatilo polugodišnje izvješće o radu načelnika, te prijedlog etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Brestovac.Donošenje Etičkog kodeksa obveza je proistekla iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa,a njime će se urediti sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa te tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa.
Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Izvor: Općina Brestovac

Vezano
Vezano