Search
Close this search box.

NA 7.SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA KUTJEVA Usvojeno 11 točaka dnevnog reda – novo reciklažno dvorište dano na upravljanje Komunalcu Požega d.o.o.

Održana je 7.sjednica Gradskog vijeće Grada Kutjeva. Pred vijećnicima se našlo 11 točaka dnevnog reda, a sve su usvojene većinom glasova.
Vijećnici su usvojili 3. izmjene i dopune programa koji su vezani uz 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kutjeva za 2021. godinu, a to su –  Programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, Programa utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade, Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Program utroška sredstava od šumskog doprinosa, Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekata komunalne infrastrukture.
Pred vijećnicima se našla i Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutjeva, a vijećnici su jednoglasno usvojili i Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje tvrtki Komunalac Požega d.o.o. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Kutjevu završena je u listopadu, u prosincu je obavljen tehnički pregled i izdana uporabna dozvola. Ovom Odlukom Grad Kutjevo predao je reciklažno dvorište na upravljanje Komunalcu Požega, a početkom ožujka najavljeno je otvaranje. Svi građani na kućne adrese dobit će informativne letke o radnom vremenu i popisu otpada koji se može odlagati na reciklažnom dvorištu u Kutjevu. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta još je jedan projekt sufinanciran sredstvima Europske unije koji je Grad Kutjevo uspješno proveo.
Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o gradskim porezima te dalo prethodnu suglasnost na novi Statut Narodne knjižnice i čitaonice Kutjevo.

Izvor: kutjevacki.hr

Vezano
Vezano