NA DANAŠNJI DAN Prije 24 godine preminuo je Matko Peić

Na današnji dan, 30.listopada 1999.godine, preminuo je Matko Peić, hrvatski putopisac, slikar, povjesničar umjetnosti, sveučilišni profesor i akademik. Peić je rođen u Požegi 1923. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu, studira i u Parizu na Sorboni a specijalizira u Londonu u British Museumu. Doktorat je stekao na temu “Barok i rokoko u djelu Antuna Kanižlića 1699. – 1777. godine.”

 

Uz književni i pedagoški rad, kao profesoru na Likovnoj akademiji u Zagrebu zapaženo je i njegovo likovno stvaralaštvo. O Požegi često piše, oslikao ju je u više stotina crteža i akvarela. Bibliografija Matka Peića, uz 30 knjiga, sadrži više tisuća naslova objavljenih u raznim monografijama, zbornicima, časopisima, katalozima, televiziji i govoreći na predavanjima.

 

Gradski muzej Požega brine se za njegovu ostavštinu. Na portalu eKultura možete pregledati 840 predmeta iz Zbirke akademika Matka Peića.

Izvor: Gradski muzej Požega

Vezano
Vezano