Search
Close this search box.

ODLUKOM VLADE RH Općini Jakšić odobrena sredstva za izgradnju Centra za starije osobe vrijednog 5 milijuna eura

Na 244. Sjednici Vlade RH od 17. kolovoza 2023. godine donesena Odluka o suglasnosti s povećanjem iznosa sredstava za ugovaranje za poziv dodjele bespovratnih sredstava za NPOO.C4.3.R3-14.01 – Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge) te je za Požeško-slavonsku županiju odobren projekt od Općine Jakšić za Centar za starije osobe Jakšić. O tome su na tiskovnoj konferenciji govorili načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević i požeško-slavonska županica Antonija Jozić i upoznali s osnovnim podatcima i kapacitetu novog Centra.
Za navedeni Centar općina Jakšić već je izradila projektnu dokumentaciju, osigurala prigodno zemljište, ishodila građevnu dozvolu, prijavila se na natječaj za financiranje i po rješenju o odobravanju projekta raspisat će natječaj za najboljeg ponuđača za izgradnju objekta. Po riječima načelnika Kovačevića početak gradnje se očekuje u rano proljeće.
Ukupno (Bespovratna sredstva) 5.025.815,12 € 100,00 %. Građevinska parcela ima oznaku k.č 118 u k.o Jakšić,
Postoji mogućnost priključenja na javnu odvodnju, vodoopskrbu, plinsku mrežu kao i električnu energiju. Partner u projektu: Požeško-slavonska županija.
Kapacitet centra: 46 ležajeva (40 stalno smještenih + 6 poludnevni boravak).

 

 

Projekt Centar za starije osobe Jakšić usmjeren je na uspostavu usluge institucijske i izvan institucijske skrbi za starije osobe u Požeško-slavonskoj županiji, Općini Jakšić.
Svrha projekta je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe izgradnjom i opremanjem Centra, a kako bi se nakon uspostave Centra korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi.
Novi objekt Centra za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice.
Također, osim uspostave institucijske usluge za smještaj starijih osoba, stvaraju se preduvjeti za pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, kojima se prvenstveno ostvaruje svrha dužeg ostanka starijih osoba u vlastitome domu, ali uz kvalitetniju skrb i svrsishodnije provođenje vremena te ponovno uključivanje u zajednicu. Skrb o osobama starije životne dobi prepoznata je kao jedan od županijskih javnozdravstvenih prioriteta. Kod ove ranjive skupine utvrđen je nedostatak smještajnih kapaciteta.
Na području Požeško slavonske županije ne postoji adekvatan smještaj za oboljele od Alzheimerove i drugih demencija te se ove osobe smještaju u ustanove u kojima im se ne može pružiti adekvatna skrb jer nisu zadovoljeni tehnički niti kadrovski uvjeti za skrb o palijativnim bolesnicima kao i za oboljele od Alzheimera i drugih demencija.
Drugi problem je što u domovima za starije i nemoćne osobe koji skrbe o palijativnim bolesnicima kao i o oboljelim od Alzheimera i drugih demencija cijena smještaja je ista kao za druge korisnike, a skrb o njima iziskuje velike troškove što uzročno-posljedično dovodi domove u financijske gubitke.
Stoga Strategija razvoja palijativne skrbi PSŽ, detektira kao nužno osigurati financijska sredstva za otvaranje hospicija za palijativne bolesnike kao i za oboljele od Alzheimera i drugih demencija.
Osim navedenog nedostatka smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija, postoji evidentan nedostatak smještajnih kapaciteta za funkcionalno ovisne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba. Problem je to koji je posljedica sve većeg broja starijeg stanovništva, općenito na razini županije, a napose u ruralnim područjima.
Zaključno, opisanim rješenjem u arhitektonskom projektu i pratećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji predviđa prostor za smješta 40 korisnika uključujući i smještaj na odjel za korisnike s Alzheimerom i drugim demencijama, te smještaj u okviru skrbi za starije osobe za vrijeme spriječenosti njegovatelja. Nadalje, predviđeni su prostori za pružanje usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka za ukupno 9 korisnika. U sklopu usluge pomoći u kući, a nastavno na potrebe korisnika s područja općine predviđena je pomoć u kući za minimalno 84 korisnika. Uz osiguranu primarnu zdravstvenu zaštitu liječnika obiteljske medicine, predviđeno je pružanje i usluge savjetovanja korisnika.
 – Ovo će biti prvi dom u kojem će se moći smjestiti i osobe oboljele od Alzheimera i drugih demencija, što će doprinijeti poboljšanju kvalitete života tih osoba i  njihovih obitelji. Takav sadržaj mi u županiji nismo imali takav smještaj se mogao rijetko pronaći i na razini RH. Čestitam općini na realizaciji ovog vrijednog projekta, za cijelu našu županiju, koja ima u planu razvoja povećanje smještajnih kapaciteta u domovima za starije i nemoćne. Na razini županije imamo u nadležnosti županije do 300 mjesta u domovima, i ovaj će značajno povećati taj broj, jer imamo jako veliki pritisak i velike liste čekanja u domovima u Požegi i Velikoj – rekla je županica Antonija Jozić.
Izvor: Kronika požeško-slavonska

Vezano
Vezano