Search
Close this search box.

PONUDA POSLOVA Slobodnima je oglašeno čak 112 radnih mjesta, mnoga su u školama

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE OBAVJEŠĆUJE NEZAPOSLENE OSOBE O MOGUĆNOSTIMA ZAPOSLENJA I POTREBAMA ZA RADNICIMA NA PODRUČJU P O Ž E G E

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ZAGREB, Radnička cesta 1, traži:
2 vještaka/vještakinje-specijalista/specijalistkinje (VSS medicine) s radnim iskustvom 10 godina bez specijalizacije ili s položenim specijalističkim ispitom i 2 godine radnog iskustva u specijalnosti, za rad u Požegi na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 16. listopada 2023. godine.

KLESARSTVO BLAŽANIN obrt za usluge, POŽEGA, Stjepana Radića 10, traži:
1 pomoćnog klesarskog radnika/radnicu za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca ili na mobitel 095 527 4241 do 17. listopada 2023. godine.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., POŽEGA, Industrijska 30, traži:
5 zidara/zidarica, 5 armirača/armiračica, 5 tesara/tesarica, 3 pomoćna radnika/radnice, svi s 1 godinom radnog iskustva za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail: info@presoflex.hr do 18. listopada 2023. godine.

B-P održavanje i upravljanje d.o.o., ZAGREB, Savska cesta 114/A, traži:
1 čistača/čistačicu za rad u Požegi na nepuno-neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na mobitel 091 400 7742 do 15. listopada 2023. godine. Mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

CESTE POŽEGA d.o.o., POŽEGA, Šijačka cesta 1, traži;
1 samostalnog knjigovođu/knjigovotkinju s radnim iskustvom 2 godine, za rad na određeno vrijeme i 5 tesara/tesarica s radnim iskustvom 1 godine, za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca, na mobitel: 098 306 904 ili na e-mail cestepozega@gmail.com do 13. listopada 2023. godine.

PISMOREKLAM d.o.o., POŽEGA, Antuna Kanižlića 9, traži:
1 web shop administratora/administratoricu (SSS, VŠS ili VSS) s radnim iskustvom 1 godine i naprednim znanjem engleskog jezika i 1 prodajnog predstavnika/predstavnicu (SSS ili VSS) s vozačkim ispitom B kategorije, za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail posao@pismoreklam.hr do 13. listopada 2023. godine.

VANILLA j.d.o.o., POŽEGA, Cehovska 1, traži:
1 konobara/konobaricu za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca ili na mobitel 099 321 9499 do 12. listopada 2023. g.

TEHNIČKA ŠKOLA, POŽEGA, Ratarnička 1, traži: 1 nastavnika/nastavnicu tjelesne i zdravstvene kulture za rad na puno-određeno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na adresu poslodavca do 10. listopada 2023. godine.
TLN INSTALACIJE, POŽEGA, Zagrebačka 10, traži: -2 bravara/bravarice, 2 zavarivača/zavarivačice, 2 vodoinstalatera/vodoinstalaterke i
2 instalatera/instalaterke centralnog grijanja i klimatizacije, svi za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu poslodavca, na telefon 034 410 142, na mobitel 098 256 422 ili e-mail: tlninstalacije@gmail.com do 13. listopada 2023. godine.
-1 voditelja/voditeljicu strojarskih radova (SSS, VŠS ili VSS) za rad na neodređeno vrijeme.
Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili e-mail: tlninstalacije@gmail.com do 23. listopada 2023. godine.

EMBER KAMIN d.o.o., VELIKA, Industrijska 7, traži: 1 fotografa/fotografkinju za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail tsutalo@ember.hr do 15. listopada 2023. godine.

PAULIĆ d.o.o., NOVO SELO, Vinorodna 9, traži: 1 vozača/vozačicu teretnog vozila sa kran dizalicom sa prikolicom (C i E kategorija + COD 95) s radnim iskustvom 1 godine, za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca ili na mobitel 099 246 0888 do 27. listopada 2023. godine. Mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

PROMET GRAĐENJE d.o.o., POŽEGA, Industrijska 28, traži:
1 električara/električarku s radnim iskustvom 5 godina za rad na neodređeno vrijeme, te
1 autolimara/autolimaricu s radnim iskustvom 3 godine, 1 vulkanizera/vulkanizerku s radnim iskustvom 2 godine, 1 vozača/vozačicu teretnog vozila u međunarodnom prometu (C i E kategorija) s radnim iskustvom 2 godine, 1 vozača/vozačicu kamiona miksera i beton pumpe (C kategorija) s radnim iskustvom 2 godine, 1 zavarivača/zavarivačicu s radnim iskustvom 1 godine, 1 bravara/bravaricu s radnim iskustvom 1 godine i 1 arhitektonskog tehničara/tehničarku (pripravnika) za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca, na telefon 034 274 033 ili na e-mail: ivana.devcic@promet.hr do 17. listopada 2023. godine.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, TRENKOVO, Mlinska 3, traži:
-1 stručnog suradnika/suradnicu-psihologa/psihologinju za rad na nepuno-neodređeno vrijeme, 1 učitelja/učiteljicu razredne nastave i 1 učitelja/učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture za rad na puno-određeno vrijeme, te 1 učitelja/učiteljicu informatike i 1 stručnog suradnika/suradnicu-psihologa/psihologinju za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 10. listopada 2023. godine.
-1 kuhara/kuharicu za rad na puno-neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 17. listopada 2023. godine.

SPIN VALIS D.D.. POŽEGA, Industrijska 24, traži: 2 strojobravara/strojobravarice za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail ljudski.resursi@spinvalis.hr do 20. listopada 2023. godine.
DT LOGISTIKA, POŽEGA, Industrijska 30, traži: 1 vozača/vozačicu teretnog vozila (C i E kategorija + COD 95) s radnim iskustvom 1 godine za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca, na mobitel 095 903 4107 ili na e-mail dt.logistica@gmail.com do 3. studenoga 2023. godine.

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, POŽEGA, Matije Gupca 10, traži: 2 doktora/doktorice obiteljske medicine za rad u Požegi na neodređeno vrijeme,
2 doktora/doktorice obiteljske medicine za rad u Čaglinu na određeno vrijeme i
1 doktora/doktoricu obiteljske medicine za rad u Kutjevu na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 18. listopada 2023. godine.

ZUBAK GRUPA d.o.o., VELIKA GORICA, Zagrebačka 117, traži:
1 servisnog asistenta/asistenticu-procjenitelja/procjeniteljicu (SSS) s radnim iskustvom 3 godine, za rad u Požegi na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail karijere@zubakgrupa.hr ili na link https://www.zubakgrupa.hr/job/servisni-asistent-procjenitelj-m-z/ do 4. studenoga 2023. godine.

STUDENAC d.o.o., OMIŠ, Četvrt Ribnjak 17, traži za rad u Požegi:
1 voditelja/voditeljicu prodavaonice s radnim iskustvom 1 godine, za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ljudskipotencijalicentar@studenac.hr ili na link https://studenac.talentlyft.com/o/DVn/apply do 31. listopada 2023. godine.

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA KANIŽLIĆA, POŽEGA, A. Kanižlića 2, traži:
-1 spremačicu/spremača za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 12. listopada 2023. godine.
-1 stručnog suradnika/suradnicu-socijalnog pedagoga/pedagoginju i 2 učitelja/učiteljice razredne nastave u produženom boravku za rad na puno-određeno vrijeme, te 1 učitelja/ učiteljicu geografije, 1 učitelja/učiteljicu matematike i 1 učitelja/učiteljicu kemije za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 13. listopada 2023. godine.

KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA, POŽEGA, Ul. Pape Ivana Pavla II br. 6, traži:
-1 učitelja/ učiteljicu latinskog jezika i 1 učitelja/ učiteljicu kemije za rad na nepuno-neodređeno vrijeme, 2 učitelja/ učiteljice razredne nastave u produženom boravku, 1 učitelja/ učiteljicu engleskog jezika i 1 kuhara/kuharicu za rad na puno-određeno vrijeme, te 1 učitelja/ učiteljicu kemije, 1 učitelja/ učiteljicu biologije, 1 učitelja/ učiteljicu glazbene kulture i 1 kuhara/kuharicu za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 13. listopada 2023. godine.
-1 nastavnika/nastavnicu likovne kulture za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 17. listopada 2023. godine.

GRADNJA ALABER d.o.o., PLETERNICA, Vinogradska 62, traži:
1 samostalnog knjigovođu/knjigovotkinju (SSS, VŠS) s 5 godina radnog iskustva za rad na neodređeno vrijeme i 5 zidara/zidarica, 5 tesara/tesarica i 5 armirača/armiračica svi s radnim iskustvom 3 godine, te 5 radnika/radnica visokogradnje, svi za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail priprema@gradnja-alaber.hr do 30. listopada 2023. godine.

NEON REKLAM, POŽEGA, Njemačka 2, traži:
1 djelatnika/djelatnicu na izradi reklama (KV, SSS ili VŠS9 za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca, na telefon 034 273 393, na mobitel 098 760 550 ili na email neonreklam1@gmail.com do 16. listopada 2023. godine. Mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ, JAKŠIĆ, Stjepana Radića 1, traži:
1 odgojitelja/odgojiteljicu predškolske djece ili učitelja/učiteljicu razredne nastave za rad na nepuno-određeno vrijeme i 1 odgojitelja/odgojiteljicu predškolske djece za rad na puno-neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 17. listopada 2023. godine.

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA LERMANA, BRESTOVAC, Požeška 45, traži:
1 učitelja/učiteljicu kemije i biologije za rad na puno-određeno vrijeme i 1 kuhara/kuharicu za rad na puno-neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 18. listopada 2023. godine.

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA, POŽEGA, Ratarnička 3, traži:
1 nastavnika/nastavnicu strukovnih predmeta iz područja poljoprivrede i voditelja/voditeljicu gospodarstva (VSS bilinogojstva) za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 17. listopada 2023. godine.

ASKA d.o.o, ĐAKOVO, Psunjska 1/A, traži:
1 vozača/vozačicu-dostavljača/dostavljačicu kruha i pekarskih proizvoda na relaciji Požega – Đakovo (KV ili SSS + B kategorija) za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail spaso.dimovski@aska.hr do 23. listopada 2023. godine.

Oglasi su dostupni i putem portala Burza rada:
https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx
Sve ostale informacije, kontakti i obrasci dostupni su na našoj web stranici www.hzz.hr.

Foto:pixnio

Vezano
Vezano