Search
Close this search box.

PONUDA POSLOVA Traže se konobari, kuhari, limari, vozači, agronomi….


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE OBAVJEŠĆUJE NEZAPOSLENE OSOBE O MOGUĆNOSTIMA ZAPOSLENJA I POTREBAMA ZA RADNICIMA NA PODRUČJU P O Ž E G E

PORIN obrt za ugostiteljstvo, POŽEGA, Trg Sv. Terezije 1, traži:
1 konobara/konobaricu s radnim iskustvom 1 godine, za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca ili na mobitel 099 599 3436 do 24. travnja 2024. godine.

OPG BOŠKOVIĆ DANIJEL-IZLETIŠTE STARI BRESTOVAC, DOLAC 96, traži:
1 kuhara/kuharicu s radnim iskustvom 3 godine, 1 pomoćnog kuhara/kuharicu s radnim iskustvom 1 godine i 1 konobara/konobaricu s radnim iskustvom 1 godine, svi za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na mobitel: 099 248 8999 do 30. travnja 2024. godine.

MAMUT FORTIS d.o.o., ZAGREB, Obrtnička 2, traži:
1 operatera/operaterku – blagajnika/blagajnicu u automat klubu Požega za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti linkom https://www.posao.hr/oglasi/operater-blagajnik-u-automat-klubu-m-z/1026836/ na web stranici poslodavca do 2. svibnja 2024. god.

IVANOVIĆ INSTALACIJE j.d.o.o., POŽEGA, Vilima Korajca 32, traži:
1 instalatera/instalaterku klima uređaja-frigomehaničara/frigomehaničarku s radnim iskustvom 1 godine, za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca, na mobitel 091 243 3003 ili na e-mail ivanovicinstalacije@gmail.com do 30. travnja 2024. godine. Mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

TOMISLAV obrt za proizvodnju i usluge, ORLJAVAC 46, traži:
1 kuhara/kuharicu i 1 konobara/konobaricu s radnim iskustvom 1 godine, za rad na određeno vrijeme, u Požegi, restoran Calimero. Zainteresirani se mogu prijaviti na mobitel 091 273 1350 ili na e-mail: mata1@live.com do 30. travnja 2024. godine.

Proizvodnja INOX posuda, GORNJI EMOVCI 15, traži:
2 limara/limarice za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca ili na e-mail: asinox.proizvodnja@gmail.com do 10. svibnja 2024. godine.

LUX-PEK d.o.o., POŽEGA, Bana J. Jelačića 29, traži:1 vozača/vozačicu-dostavljača/dostavljačicu kruha i pekarskih proizvoda za rad u Trenkovu na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail: spaso.dimovski@aska.hr do 25. travnja 2024. godine.

PLETER – USLUGE d.o.o., ZAGREB, Čerinina 23, traži:
4 pomoćna radnika/radnice u kuhinji (NK ili KV) za rad u Požegi na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail: natjecaj@pleter-usluge.hr do 28. travnja 2024. godine.

ATESTI d.o.o., SULKOVCI 134, traži:
1 stručnjaka/stručnjakinju zaštite na radu (VSS ili VŠS elektrotehnike), 1 stručnjaka/stručnjakinju zaštite na radu (VSS ili VŠS sigurnosti) i 1 stručnjaka/ stručnjakinju zaštite na radu (VSS ili VŠS strojarstva), svi s radnim iskustvom 2 godine i položenim stručnim ispitom stručnjak zaštite na radu II stupanj, za rad u Požegi, na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na telefon: 034 623 999 ili na e-mail: mario@atesti.com.hr do 10. svibnja 2024. godine.

SVOBODA j.d.o.o., POŽEGA, Županijska 2, traži:
1 konobara/konobaricu za rad na određeno vrijeme u caffe baru INFINITY.
Zainteresirani se mogu javiti na mobitel 095 848 8959 do 30. travnja 2024. godine.

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA, POŽEGA, Osječka 107, traži:
-za izbor i imenovanje voditelja zdravstvenih ustrojstvenih jedinica:
1 pročelnika/pročelnicu službe za internu medicinu, 1 pročelnika/pročelnicu službe za kirurgiju, 1 pročelnika/pročelnicu dnevne bolnice, 1 voditelja/voditeljicu odjela za opću internu medicinu, 1 voditelja/voditeljicu odjela za gastroenterologiju, 1 voditelja/ voditeljicu odjela za kardiologiju s koronarnom jedinicom, 1 voditelja/voditeljicu odjela za pulmologiju, 1 voditelja/voditeljicu odjela za infektologiju, 1 voditelja/voditeljicu odjela za hemodijalizu, 1 voditelja/voditeljicu odjela za traumatologiju i ortopediju,
1 voditelja/voditeljicu odjela za opću kirurgiju i urologiju, 1 voditelja/voditeljicu odjela za abdominalnu kirurgiju, 1 voditelja/voditeljicu odjela za otorinolaringologiju i oftalmologiju, 1 voditelja/voditeljicu kiruške poliklinike, 1 voditelja/voditeljicu odjela za
ginekologiju i porodništvo s rađaonicom, 1 voditelja/voditeljicu odjela za pedijatriju s neonatologijom, 1 voditelja/voditeljicu odjela za neurologiju, 1 voditelja/voditeljicu odjela za psihijatriju, 1 voditelja/voditeljicu odjela za anesteziju s centralnom jedinicom intenzivnog liječenja, 1 voditelja/voditeljicu odjela za hitnu medicinu, 1 voditelja/ voditeljicu odjela za kliničku radiologiju, 1 voditelja/voditeljicu odjela za hematološko-biokemijsku dijagnostiku, 1 voditelja/voditeljicu odjela za patologiju i citologiju i
1 voditelja/voditeljicu bolničke ljekarne, svi kandidati trebaju imati položen državni/stručni ispit, 3 godine radnog iskustva u struci i važeće odobrenje za samostalan rad. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 24. travnja 2024. godine.

KARMILEO d.o.o., POŽEGA, Hrv. branitelja 24, traži:
1 administrativnog radnika/radnicu (SSS, VŠS ili VSS) s radnim iskustvom 1 godine i
1 vozača/vozačicu teretnog vozila s prikolicom u tuzemnom i međunarodnom prometu (C i E kategorija + COD 95) s radnim iskustvom 6 mjeseci, za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na mobitel: 098 256 075 ili na e-mail marko@karmileo.hr do 30. travnja 2024. godine.

BUTURAC d.o.o., POŽEGA, Fra Kaje Adžića 56, traži:
1 vozača/vozačicu teretnog vozila (C i E kategorija + COD 95), za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno na adresu poslodavca, na telefon:
034 281501, na mobitel: 098 1364323 ili na e-mail:mihael1.butorac@gmail.com do 30. travnja 2024. godine. Mogućnost zapošljavanja umirovljenika.

VEDA COMMERCE d.o.o., POŽEGA, Dr. Andrije Štampara 9, traži:
1 vozača/vozačicu teretnog vozila s prikolicom (C i E kategorija + COD 95) s radnim iskustvom 6 mjeseci, za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na telefon: 034 201 664, na mobitel: 099 201 6641 ili na e-mail: veda.commerce@gmail.com do 31. svibnja 2024. godine.

ASKA d.o.o., ĐAKOVO, Psunjska 1/A, traži:-1 prodavača/prodavačicu s radnim iskustvom 1 godine, za rad u Pleternici,
1 prodavača/prodavačicu s radnim iskustvom 1 godine, za rad u Eminovcima i
4 prodavača/prodavačice za rad u Požegi, svi za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tereza.jankovic@aska.hr do 24. travnja 2024. godine.
-2 prodavača/prodavačice za rad u Brodskom Drenovcu na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tereza.jankovic@aska.hr do 30. travnja 2024. godine.

Galić d.o.o., KUTJEVO, Republike Hrvatske 125, traži:
1 enologa/enologinju za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail: knjigovodstvo@galic-vina.hr do 30. travnja 2024. godine.

KUTJEVO d.d., KUTJEVO, Kralja Tomislava 1, traži:
1 agronoma/agronomku vinogradarske proizvodnje (VSS) s radnim iskustvom 2 godine, za rad na određeno vrijeme u Kutjevu i 1 agronoma/agronomku zaštite bilja (VSS) s radnim iskustvom 3 godine, za rad na određeno vrijeme u Ovčarama. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca ili na e-mail: posao@kutjevo.com do 25. travnja 2024. godine.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, PODRUČNA SLUŽBA POŽEGA, POŽEGA, Republike Hrvatske 1/C, traži:
1 referenta/referenticu-kontrolora/kontrolorku poslova pisarnice (SSS ekonomskog, upravnog ili gimnazijskog usmjerenja) i 1 referenta/referenticu-kontrolora/kontrolorku obračuna računa zdravstvenih ustanova (SSS ekonomskog, upravnog ili gimnazijskog usmjerenja), s radnim iskustvom 3 mjeseca, za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 29. travnja 2024. godine.

AUTO PRIJEVOZNIK BARIŠIĆ STANKO, VESELA 4A, traži:
1 vozača/vozačicu teretnog vozila (C i E kategorija + COD 95) za rad na neodređeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na mobitel: 098 464 141 do 18. svibnja 2024. godine.

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU, ZAGREB, Ul. grada Vukovara 269 D, traži:
1 savjetnika/savjetnicu (VSS poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke) s radnim iskustvom 3 godine, za rad u Požegi na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 29. travnja 2024. godine.

AROMA – since 1923 d.o.o., POŽEGA, Trg Sv. Trojstva 5, traži:
1 konobara/konobaricu (KV ili SSS) za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na telefon: 034 550 017 ili na mobitel: 098 936 1267 do 6. svibnja 2024. godine.

KAZNIONICA U POŽEGI, POŽEGA, Osječka 77, traži:
1 suradnika/suradnicu za tretman (VSS psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada), s radnim iskustvom 1 godine i 1 strukovnog učitelja/učiteljicu za pripremu i podjelu hrane (SSS ugostiteljske struke) s radnim iskustvom 1 godine, za rad na neodređeno vrijeme i položenim državnim ispitom. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 29. travnja 2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA Zdenka Turkovića, KUTJEVO, Republike Hrvatske 26, traži:
1 pomoćnika/pomoćnicu u nastavi za rad na nepuno-određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 30. travnja 2024. godine.

OPĆINA VELIKA, VELIKA, Zvonimirova 1 A, traži:
1 vježbenika/vježbenicu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika (VSS pravnog usmjerenja) bez radnog iskustva, za rad na određeno vrijeme radi osposobljavanja na radnom mjestu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom zamolbom na adresu poslodavca do 29. travnja 2024. godine.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE BAKETARIĆ, RESNIK 7, traži:
1 kuhara/kuharicu s radnim iskustvom 6 mjeseci i 1 pomoćnog kuhara/kuharicu s radnim iskustvom 6 mjeseci, za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail: dombaketaric@gmail.com do 28. travnja 2024. godine.

OBRT RITZ, POŽEGA, Sv. Roka 55, traži:1 konobara/konobaricu i 1 pomoćnog konobara/konobaricu za rad na određeno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu poslodavca, u vremenu od 10 do 14 sati, do 18. travnja 2024. godine.


Oglasi su dostupni i putem portala Burza rada:
https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx
Sve ostale informacije, kontakti i obrasci dostupni su na našoj web stranici www.hzz.hr.

Foto:pixnio

Vezano
Vezano
Događaji
Zadnje objave
Fotogalerija
Norijada u Požegi
Kutjevački planinari obišli Karlovačko, Samoborsko i Žumberačko gorje
Krizma u Župi sv.Terezije Avilske Požega
Duhovsko bdjenje mladih u požeškoj Katedrali
Maturanti Gimnazije Požega