Search
Close this search box.

PRIOPĆENJE GRADA POŽEGE Poništenje natječaja

Radi istinitog i točnog informiranja javnosti donosimo sve relevantne podatke o javnom natječaju za prijam vježbenika koji je poništen (5. siječnja 2024.) (Narodne novine, broj: 4/24.), a predmet je pokušaja manipuliranja iskrivljenim podacima.
U Narodnim novinama, broj: 142/23. od 29. studenog 2023. godine, na Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega, Oglasnoj ploči Grada Požege i na web stranici Grada Požege (www.pozega.hr) objavljen je Javni natječaj za prijam vježbenika u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege (u nastavku teksta: natječaj).

Na predmetni natječaj (u otvorenom roku) zaprimljene su ukupno tri prijave od kojih jedan podnositelj prijave nije ispunjavao formalne uvjete iz natječaja te nije bio kandidat natječaja (članak 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN). Ostala dva podnositelja prijave bili su kandidati natječaja te su pozvani na pisano testiranje (21. prosinca 2023.) kojem je pristupio jedan kandidat. Kandidat koji nije pristupio pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj (članak 22. stavak 2. ZSN-a).

Kandidat koji je pristupio pisanom testiranju ostvario je potreban broj bodova te je pozvan na intervju (28. prosinca 2023. godine). Nakon toga kanditat je pozvan na razgovor vezano uz početak vježbeničkog staža, svoj dolazak je potvrdio u telefonskom razgvoru, ali se istom nije odazvao niti je opravdao svoj nedolazak.
Slijedom naprijed navednog, jedina preostala mogućnost bila je poništenje predmetnog natječaja (članak 24. stavak 5. ZSN-a).

Povjerenstvo koje je provodilo natječaj vodilo se isključivo zakonskom regulativom, a svi podaci i dokumentacija na raspolaganju su kontrolnim tijelima i medijima. Natječaj će biti ponovljen u skladu sa zakonom i pravilnicima Grada Požege i pri tome pritisci neće imati nikakav utjecaj.

Izvor: pozega.hr

Vezano
Vezano