Search
Close this search box.

PROF.DR.SC. BORISLAV MILIČEVIĆ – PRIVREMENI DEKAN BUDUĆEG FAKULTETA TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI „Prvi studenti će biti upisani u sljedećoj 2022./23. akademskoj godini”

Već duže vrijeme govori se o osnivanju Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi koji bi bio u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pripreme su već poodmakle a prošlog mjeseca Senat ovog Sveučilišta imenovao je prof.dr.sc.Borislava Miličevića, aktualnog dekana Veleučilišta u Požegi, privremenim dekanom Fakulteta turizma i ruralnog razvoja. S njim smo razgovarali o budućem požeškom fakultetu.

*Zanima me u kojoj je fazi osnivanje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja?
– Čeka se suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i upis u Sudski registar Trgovačkog suda u Sl. Brodu.
Fakultet turizma i ruralnog razvoja osniva se na temelju statusne promjena Veleučilišta u Požegi na način da se Veleučilište u Požegi preustrojava u novu ustanovu uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja koje obavlja prava i dužnosti osnivača Veleučilišta u Požegi. Fakultet se razvija na temeljima Veleučilišta u Požegi, inicijativama i odlukama o njegovom preustroju u fakultet. Podsjetit ću na kronologiju događanja vezanu uz osnivanje fakulteta.
Inicijativu za osnivanje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja, kao sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao dekan Veleučilišta u Požegi uputio sam Upravnom vijeću Veleučilišta 2. prosinca 2020. godine. Upravno vijeće Veleučilišta u Požegi je na svojoj sjednici održanoj 4. prosinca 2020. prihvatilo tu inicijativu i u svojoj odluci ovlastilo me da Inicijativu za osnivanje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja uputim prema Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, što sam i učinio istog dana, uz detaljno obrazloženje. Na temelju ovoga, a na prijedlog Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za pokretanje postupka za utvrđivanje opravdanosti osnutka Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta na 4. sjednici održanoj 27. siječnja 2021. donio je Odluku o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti osnutka i načinu ustroja Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi.
Podršku za osnivanje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u okviru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sa sjedištem u Požegi, dali su Grad Požega pismom podrške gradonačelnika dr.sc. Željka Glavića i Požeško – slavonska županija pismom podrške županice Antonije Jozić, univ.bac.oec. od 01. rujan 2021. godine.
Odluku o osnivanju Fakulteta Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera donio je na sjednici održanoj 7.travnja ove godine. Na istoj sjednici Senat je donio odluku i o mom imenovanju za privremenog dekana Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kojega je zastupao prof.dr.sc. Vlado Guberac i Veleučilište u Požegi kojega sam zastupao ja zaključili su 08. travnja Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

*Zašto se odlučilo na osnivanje takvog fakulteta u Požegi?“
– Preduvjeti za stvaranje Fakulteta turizma i ruralnog razvoja vidljivi su u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030.godine, Strategiji turizma Republike Hrvatske, Strategiji razvoja Veleučilišta u Požegi, Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske i strategijama županija u kojima se, kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva, navodi razvoj turizma te poboljšanje turističke ponude i prepoznatljivosti lokalne zajednice.
Vjerujem kako je turizam gospodarska djelatnost koja omogućuje razvoj urbanih i ruralnih sredina. Razvoj tih sredina, uz osmišljenu strategiju ulaganja i poticanja, stvara prilike i za razvoj drugih djelatnosti, privlači investitore, omogućuje zapošljavanje i značajan je izvozni proizvod. Fakultet turizma i ruralnog razvoja će biti institucija koja okuplja različite dionike u cilju realizacije ovih važnih strateških ciljeva naše zemlje.
Gledajući iz fokusa kontinentalne Hrvatske, osnivanje Fakulteta će osigurati jačanje vještina i kompetencija svih dionika unutar sektora sa ciljem poboljšanja kvalitete turističkog proizvoda i usluge i pozitivnog utjecaja na produženje turističke sezone. To će doprinijeti digitalnoj i zelenoj transformaciji kroz provedbu planiranih aktivnosti stručnog usavršavanja i obrazovanja za primjenu digitalnih tehnologija i prilagodbu sektora turizma i ugostiteljstva zelenoj transformaciji u sektoru. Dugoročno to će dovesti do kvalitetnije organizacije lanca opskrbe hranom, uključujući preradu i plasiranje poljoprivrednih proizvoda na tržište te promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.
S razine grada Požege, završeni studenti će svakako unaprijediti gastronomsku ponudu koristeći postojeću gastronomsku i enološku baštinu te na njenim temeljima razvijati turističku ponudu (gastroturizam i enoturizam) te poticati ostale selektivne oblike turizma (kulturni, zdravstveni, sportski, ruralni i vjerski) koristeći turističku atrakcijsku osnovu, prirodna bogatstva i očuvani okoliš, cjelogodišnju sezonu te postojeće ruralne sadržaje i tradiciju. Sve navedeno će povećati kvalitetu turističke ponude i osigurati veću prepoznatljivost branda grada Požege na turističkom tržištu, te dovesti do novog zapošljavanja i otvaranja novih poduzeća, obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava temeljenih na turizmu kao djelatnosti.

*U razgovoru s ljudima često se može čuti pitanje: zašto se ukida najbolje Veleučilište u Hrvatskoj, gubi pravna samostalnost i pripaja Sveučilištu u Osijeku? Što biste im Vi odgovorili?
– Osnivač Veleučilišta u Požegi je Vlada RH. Njegovo sjedište je u Požegi no ono nije požeško veleučilište. Osnovano je zahvaljujući doprinosu javnih službenica i službenika čija imena će biti objavljena u cjelovitoj monografiji. Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi će biti sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja ima pravnu osobnost i samostalnost, a djelatnost će biti registrirana u Požegi. Veleučilištem u Požegi upravlja Upravno vijeće kojim predsjedaju rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof.dr.sc. Vlado Guberac i prorektor za strategiju razvoja i financije prof.dr.sc. Drago Šubarić. Fakultetom djelomično upravlja Senat u čijem sastavu se također nalaze prethodno spomenuti rektor i prorektor.
Veleučilište u Požegi je kroz protekli period dostiglo visoku razinu kvalitete studijskih programa, razvilo nastavničke i institucijske kapacitete no, zbog smanjenja interesa za stručne studije i smanjenja broja upisanih studenata nije dostiglo svoj puni potencijal te smo uvidjeli potrebu za preustrojem u znanstveno-nastavnu sastavnicu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Postojeća razina kvalitete u izradi i provedbi studijskih programa, visokokvalificiranom i stručnom nastavnom kadru, službama podrške i infrastrukturnim kapacitetima biti će zadržana i unaprijeđena u novoj instituciji.

*Kad će se upisivati prvi studenti na Fakultet turizma i ruralnog razvoja?
– Prvi studenti će biti upisani u sljedećoj 2022./23. akademskoj godini.

*Da li postoje potrebni kadrovi za novi fakultet?“
– Formalno smo u protekle 4 godine s najbližim suradnicima učinili sve da ispunimo minimalne uvijete. Hoće li to biti dovoljno ovisit će o svakome ponaosob. Očekujem da to nastavnicima bude poziv, a ne samo zanimanje. Nadam se kako će nastavnici ovo shvatiti kao priliku za stvaranje novih vrijednosti, povećanje institucijskog doprinosa, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, a time i unapređenja vlastitih karijera. U proteklom periodu izvršena su znatna ulaganja u kadrove koja će u budućnosti trebati vratiti instituciji, studentima i društvu u cjelini, za što postoje mjerljivi podaci o kojima će ovisiti njihova sudbina. Niti jedna znanstveno-nastavna institucija ne postoji zbog sebe već zbog društva i njegovih potreba. Nadalje, od trenutka kada postanemo ravnopravna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku biti će omogućen transfer nastavnika s drugih sastavnica koji će olakšati zadovoljenje potreba u nastavničkim kadrovima.

*Kad novi fakultet ‘krene’, što će biti s Veleučilištem?
– Veleučilište će biti pripojeno Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi te će sva prava i obveze biti prenesene na Fakultet kao pravnog slijednika.

Pripremila: V.Milković

Vezano
Vezano