Search
Close this search box.

SA SJEDNICE POŽEŠKOG GRADSKOG VIJEĆA Usvojen ovogodišnji rebalans proračuna-data suglasnost na zaduživanje Grada u iznosu 8 milijuna kuna

Na održanoj 12. sjednici požeškog Gradskog vijeća odlučivalo se o devetnaest točaka dnevnog reda. Vijećnici su većinom glasova usvojili godišnji izvještaj o izvršenju prošlogodišnjeg gradskog proračuna, izvještaje o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i školstvu za 2021. godinu, te njihove izmjene i dopune za 2022. godinu. Usvojeni su većinom glasova izvještaji o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture, građenja objekata i uređaja u prošloj te njihove I. izmjene u ovoj godini.

Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu

Gradski vijećnici usvojili su i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Gradski proračun za 2022. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na 7. sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine i njime su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu od 194.565.000 kuna. Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Slavica Kruljac kazala je kako se ovim Izmjenama i dopunama prihodi i primici povećavaju za 13.088.502 kn, odnosno za 6,81 posto i sada iznose 205.171.152  kn, a rashodi i izdaci za 20.841.347 kn, što je 10,71 posto i sada iznose 215.406.347 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 7.752.845 kn, što s projiciranim rezultatom u Proračunu Grada za 2022. godinu od 2.482.350 kn iznosi 10.235.195 kn. Tako ukupni prihodi i primici s uključenim prenesenim rezultatom od 10.235.195,00 kn iznose 215.406.347,00 kn, što je u visini planiranih rashoda i izdataka.

Suglasnost na zaduživanje Grada za ekološki učinkovitu javnu rasvjetu

Uz jedan suzdržani glas, data je suglasnost na zaduživanje Grada Požege tijekom  2022. godine u iznosu 8.000.000 kuna, s namjenom financiranja kapitalnog projekta energetski i ekološki učinkovite javne rasvjete. Govoreći o tome, gradonačelnik dr. sc. Željko Glavić  je naglasio da su studija učinkovitosti javne rasvjete i studija uštede napravljene 2015., odnosno 2016. godine. -Javna rasvjeta je 90 posto troška struje Gradu Požegi, zajedno sa svim korisnicima, a ušteda nakon postavljanja učinkovite LED rasvjete je 82 posto. Radi se o vrlo velikim razlikama, prvo o velikom udjelu javne rasvjete u troškovima električne energije za Grad Požegu, a s druge strane o velikoj razlici u potrošnji električne energije između LED rasvjete i ove javne rasvjete koju sada imamo, a da ne govorimo o tome što je s kvalitetom. Postupak je formalno započeo objavom javnog natječaja u svibnju 2017. godine, nešto prije lokalnih izbora, s procijenjenom vrijednosti 16.125.000  kuna s PDV-om-pojasnio je gradonačelnik. Dodao je kako je novi gradonačelnik 2017. godine poništio natječaj nakon izbora. U ožujku 2021. godine objavljen je na istu dokumentaciju, bez ikakvih izmjena projekta i troškovnika koji su sastavni dio projekta, javni natječaj i provedena je javna rasprava za iznos od 12,5 milijuna kuna. -Ako ste primijetili, u rebalansu 2021. godine stajalo je zaduženje od 10 milijuna kuna u proračunu za 2021. godinu. Očito je 2,5 milijuna kuna trebalo biti iz drugih izvora, a za 10 milijuna kuna je bio dogovoren kredit s HABOR-om.  Nakon preuzimanja dužnosti zaustavio sam postupak i poništio taj natječaj, smatrajući da se taj posao može i jeftinije napraviti. Najprije smo istraživanjem tržišta došli do određenih saznanja o promijenjenim cijenama iz postojećih troškovnika i nakon revizije troškovnika i usporedbe s tržišnim cijenama došli do iznosa koji ne bi trebao biti veći od 8 milijuna kuna s PDV-om. Kredit bi se otplatio u mandatu ovog saziva. Odgovorno smo to radili, postupak nismo pokrenuli nego nastavili, a u projektu jedno slovo nismo promijenili. Ispričavamo se svima jer smo vjerojatno bili malo preozbiljni dok smo to radili-zaključio je gradonačelnik.

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege

Gradski vijećnici usvojili su i nekoliko odluka koje se odnose na komunalne djelatnosti. Tako su usvojene 1. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, sukladno kojima je planirano izvršiti radove u vrijednosti 30.536.105 kuna. Vijećnici su također usvojili I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture te Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2022. godini, a za  realizaciju toga planira se utrošiti 13.690.218 kuna. Na sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege, utemeljena na novom Zakonu o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu dana 17. veljače ove godine. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Maja Petrović naglasila je kako se ovim Zakonom provodi reforma sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, mijenjaju se uvjeti za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava i socijalnih usluga, uvode nove socijalne usluge, proširuje krug korisnika prava i usluga te pružatelja usluge, uređuje nova organizacija sustava socijalne skrbi te brojne druge promjene. Slijedom toga, kazala je pročelnica, potrebno je donijeti novu Odluku o socijalnoj skrbi Grada Požege. koja će biti usklađena sa navedenim zakonskim promjenama,

Dopuna djelatnosti Gradskog muzeja

Poslije poduže rasprave, usvojen je Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, koji dužnost obavljaju volonterski, prijedlog Etičkog kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća, prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću za 2022. godinu, te Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega. Na 12. sjednici usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege, kojom je osnovana Služba za javnu nabavu Grada Požege, a  kojom se želi postupak javne nabave objediniti u samostalnom upravnom tijelu za gradsku upravu. Data je suglasnost na dopunu djelatnosti požeškog Gradskog muzeja, a  koja se odnosi na pružanje usluga u turizmu, sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Također je data i prethodna suglasnost na statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja. Treba napomenuti da je na početku sjednice iz dnevnog reda izostavljena posljednja točka koja se odnosi na Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja. Vijećnička pitanja upućena gradonačelniku odnosila su se, među ostalim, na problem korištenja odmarališta u Baški, neodržavanje Sportskih igara mladih u Požegi, održavanje gradskih šetnica uz Orljavu i Veličanku te kapacitete gradskih dječjih vrtića.

Tekst i foto: I. Tomić

Vezano
Vezano