Search
Close this search box.

PLETERNIČKO PODRUČJE Tekija poziva građane na priključenje na javnu vodoopskrbu

Tekija d.o.o. uputila je građanima s pleterničkog područja, koji to još nisu učinili, da se priključe na javnu vodoopskrbu.
– Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavještava Vas kao vlasnika odnosno zakonitog posjednika građevina, da ste dužni priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (javnu vodoopskrbu) odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu. Pozivamo Vas da to izvršite podnošenjem zahtjeva za priključenje na sustav javne vodoopskrbe u TEKIJA d.o.o., Požega, Vodovodna 1, u roku od 90 dana – stoji u priopćenju koje potpisuje Anto Bekić, direktor Tekije.
Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe podnosi se Zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje na šalteru za reklamacije u prizemlju upravne zgrade Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1. Obrazac Zahtjeva nalazi se i na web stranaci https://www.tekija.hr/informacije/postupak-prikljucenja. Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe potrebni su sljedeći dokumenti (neslužbene preslike):
1. Građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o dopuštenju gradnje, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine.
2. Izvod iz katastarskog plana katastarske čestice na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu. (ne stariji od 6 mjeseci)
3. Izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci).
Po podnesenom Zahtjevu TEKIJA d.o.o. će u roku od najduže 30 dana izdati suglasnost i dostaviti je poštom na kućnu adresu, kako bi se mogao zaključiti ugovor o priključenju kojim se regulira priključenje na mrežu i trošak priključka.
– Za detaljnije informacije, možete nas kontaktirati na telefon 034/312-473, Stjepan Vukušić, mail: stjepan.vukusic@tekija.hr ili na 034/ 312-467, Marica Vincer – navode iz Tekije.

Vezano
Vezano