Search
Close this search box.

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Bez posla je 2070 osoba, najviše nezaposlenih su žene, najmanje su traženi oni sa srednjom stručnom spremom…

Područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega objavio je najnovije podatke o kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja iz kojih je vidljivo kako je broj nezaposlenih u lipnju porastao. I nadalje, najviše prijavljenih na Zavod su žene, kao i osobe sa završenom samo srednjom stručnom spremom. Detaljno izvješće pročitajte u nastavku:

REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM LIPNJA 2023.
Krajem lipnja 2023. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 2070 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za 4,9% ili 97 osoba, a na međugodišnjoj razini (lipanj 2023./lipanj 2022.) nezaposlenih je manje za 7,8%% ili 175 osoba.
Nezaposleni prema spolu
 U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 64,5% (1.335 osoba), a muškarci 35,5% (735 osoba). U odnosu na prethodni mjesec, udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 3,4 postotna boda, a u odnosu na lipanj 2022. udio žena je manji, a muškaraca veći za 0,9 postotnih bodova. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području općine Jakšić (69,9%), a najmanji u Kutjevu (56,2%).
Nezaposleni prema dobi
U odnosu na svibanj, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) veći je za 0,4%, osoba srednje dobi (30 do 49 godina) za 7,5% i osoba starije dobi (preko 50 godina)  za 5,1%. Na međugodišnjoj razini (lipanj 2023./lipanj 2022.), smanjen je broj nezaposlenih mladih osoba za 8,7%, broj osoba srednje dobi za 5,3% i osoba starije dobi za 10,3%.
U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 25,9% nezaposlenih, osobe srednje dobi 42,4% te starije osobe 31,7%. U odnosu na lipanj 2022. godine, udio nezaposlenih mladih osoba manji je za 0,2 postotna boda i udio osoba starije dobi za 0,9% postotnih bodova dok je udio osoba srednje dobi veći za 1,1 postotnih bodova.
Nezaposleni prema stupnju obrazovanja
Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 62,2% (33,7% s trogodišnjom te 28,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja čine 6,4%, osobe sa završenom osnovnom školom čine 18,7%  a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 12,7% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom povećan je za 2,3%, osoba sa osnovnom školom za 4,6%, osoba sa srednjom školom za 3,6% i osoba s visokom razinom obrazovanja za 13,9%.
Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije
U lipnju 2023. je u odnosu na svibanj, broj nezaposlenih smanjen u jednoj jedinici lokalne uprave dok je u osam jedinica lokalne uprave broj nezaposlenih povećan a u jednoj je ostao nepromijenjen. Najveće povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u Kaptolu (13,3%). Na međugodišnjoj razini (lipanj 2023./lipanj 2022.), evidentirana nezaposlenost manja je u devet a veća u jednoj jedinici lokalne uprave. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Lipiku (20,7%).
Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u lipnju 2023.
Krajem lipnja 2023. u Požeško-slavonskoj županiji bile su 21.924 aktivne osobe (19.854 osiguranika u evidenciji HZMO-a i 2.070 nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a) što su 54 osobe manje nego krajem svibnja. Stopa nezaposlenosti iznosila je 9,4% i veća je u odnosu na prethodni mjesec za 0,4 postotna boda.
Na međugodišnjoj razini (lipanj 2023./lipanj 2022.), zaposlenih je više za 13 osoba ili 0,06%, nezaposlenih je manje za 175 osoba ili 7,8%, a stopa nezaposlenosti je manja za 0,8 postotnih bodova (10,2% u lipnju 2022. godine).
PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM LIPNJA 2023.  
Izlasci iz evidencije nezaposlenih
 Ukupno su tijekom lipnja iz evidencije nezaposlenih izašle 302 osobe. Od tog broja, 235 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 15 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: registriranje obrta (12), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (3) a 52 osobe brisane su iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).
Od 235 osoba koje su zaposlene, 147 su zaposlene na području Područnog ureda Požega, 72 na području Republike Hrvatske, a 16 osoba zaposleno je u inozemstvu.
Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:
    • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 50 osoba ili 21,3%
    • Prerađivačka industrija – 30 osoba ili 12,8 %
    • Trgovina na veliko i malo – 30 osoba ili 12,8%
    • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 28 osoba ili 11,9%.
    • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 24 osobe ili 10,2%.

U lipnju je zaposleno više žena (125) u odnosu na muškarce (110), 42,6% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15-29 godina a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu u trajanju do 4 godine (33,6%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (srpanj 2022. – lipanj 2023.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (62,1%) a najnižu osobe bez škole (26,3%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 25-29 godine (61,1%) a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (24,6%).
Iz evidencije Zavoda, u lipnju je najviše zaposleno prodavača (25), konobara (19), šumarskih radnika (16),  čistača (14), te sobara (8). Tijekom lipnja, poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 287 slobodnih radnih mjesta a najtraženija zanimanja su bila: odgojitelj predškolske djece (29), armirač (17), tesar (17), zidar (16), vozač teretnog vozila (16), radnik u održavanju (12), te vozač teretnog vozila a prikolicom (11).
Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom lipnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 399 osoba ili  57,7% više u odnosu na prethodni mjesec te 23,5% više nego u lipnju 2022. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 308 osoba, što je 55,6% više u odnosu na prethodni mjesec i 40,0% više nego u lipnju 2022. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 65 osoba, a iz redovnog školovanja 26 osoba. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:
    • Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 98 osoba ili 31,8%
    • Obrazovanje  – 65 osoba ili 21,1%
    • Prerađivačka industrija – 30 osoba ili 9,7%
    • Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 23 osobe ili 7,5%
    • Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  – 19 osoba ili 6,2%.

KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
U lipnju je 478 nezaposlenih osoba ili 23,1% ukupnog broja nezaposlenih, koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade veći je u odnosu na kraj svibnja za 14,6%, a u odnosu na lipanj 2022. broj korisnika je manji za 87 osoba ili 15,4%.
Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 375,35 EUR.
AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
Krajem lipnja je 666 osoba koristila neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima:
    • Potpore za zapošljavanje – 229 osoba (34,4%)
    • Potpore za samozapošljavanje – 192 osobe (28,8%)
    • Obrazovanje nezaposlenih – 231 osoba (34,7%)
    • Javni radovi – 14 osoba (2,1 %).

Izvor: Područni ured HZZO
Foto: pixnio

 
 
Vezano
Vezano