Search
Close this search box.

EU PROJEKT KOMUNALCA POŽEGA D.O.O. Dvokomornim komunalnim vozilom istovremeno će se prikupljati papir i plastika

Komunalac Požega d.o.o. je uspješno priveo kraju EU projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike“ o čemu je bilo riječi na današnjoj konferenciji za novinare. Uz direktora Komunalca Domagoja Lovrića i  djelatnike tvrtke, prisutni su bili i predstavnici tvrtki isporučitelja vozila O-K-TEH i DAF.


Komunalac Požega d.o.o. potpisao je 2020. godine s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projektni prijedlog Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.). Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova, a Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. koje provodi djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 JLS (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika).

Nabavom komunalnog vozila:
• unaprijedit će se i proširiti sustav odvojenog prikupljanja otpada koji je uspostavio Komunalac Požega d.o.o. na području 8 jedinica lokalne samouprave
• stvorit će se preduvjeti za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog otpadnog papira, kartona i plastike od miješanog komunalnog otpada,
• stvorit će se preduvjeti povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada na području navedenih JLS, smanjenja količine otpada na odlagalištu Vinogradine, s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada (papira i kartona), a time i CO2, te očuvanja prirodnih resursa
• smanjit će se emisija ispušnih plinova u atmosferu
• istovremenim prikupljanjem dvije vrste otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva.

Projektom su planirane sljedeće aktivnosti:
• Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike
• Informiranje i vidljivost projekta – današnja konferencija za novinare dio je ove projektne aktivnosti
• Provedba horizontalnih načela
Prvobitno razdoblje provedbe Projekta planirano je do 23. studenog 2021. godine. Zbog žalbe u postupku nabave u sustavu e-fondovi je provedena velika izmjena ugovora kojom je razdoblje provedbe projekta produženo do 31. ožujka 2022. Vozilo je u Požegu stiglo protekli tjedan nakon čega smo, u skladu s projektom, na vozilo postavili naljepnice s eko porukom i znakovima vidljivosti.
Već danas vozilo kreće na teren te će, prema rasporedu odvoza korisnog otpada prikupljati otpad na Sajmištu. Podsjetimo da su preduvjeti za odvojeno prikupljanje otpada u Požegi stvoreni još 2015. godine kada su korisnicima podijeljene kante i vreće za odvajanje papira, plastike i stakla te komposteri za biootpad.
Jedinice lokalne samouprave u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša osigurale su korisnicima na svojim područjima žute i plave posude od 120, 240 i 1100 litara. Podjela ovih spremnika je u većini gradova i općina završena.
U 2021. godini odvojenim prikupljanjem otpada na kućnom pragu i u reciklažnim dvorištima je prikupljeno ukupno 1 278 tona otpada, najviše papira i kartona, potom plastike i stakla. U 2020. godini prikupljeno je oko 40 tona manje nego lani.


– S ovim vozilom dobit ćemo kvalitetniju uslugu za naše građane. Imat ćemo smanjenje ispušnih plinova u atmosferu, također, u jednom prolazu ćemo prikupljati i papir i plastiku. Podsjećam da je trenutno u izgradnji i kompostana pa ćemo građanima omogućiti da odvajaju i bio otpad koji će se onda gore prikupljati na Vinogradinama – rekao je direktor Komunalca Domagoj Lovrić.

– Ono što je karakteristično za ovo vozilo je što je to dvokomorno vozilo i ono što je još bitjnije je da su te komore podijeljenjne u omjeru 50:50. To nije česta pojava ali u Komunalcu Požega se pokazalo kao potreba obzirom na specifične uvjete rada i specifične uvjete terena koji pokrivaju – dodao je Hrvoje Rogić, predstavnik dobavljača O-K-TEH.
Stopa odvojenog sakupljanog komunalnog otpada u RH u 2020. godini je oko 41%, a stopa recikliranja 34%, što predstavlja porast od 4 posto u odnosu na 2019. godinu.
U sklopu europskog zelenog plana Hrvatska je preuzela kao svoj cilj 65% odvojenog prikupljanja do 2035. godine. Upravo na tom tragu su aktivnosti Komunalca Požega d.o.o. gdje uz plave i žute spremnike te zelene vreće za staklo i uz mogućnost zbrinjavanja otpada u reciklažnim dvorištima trenutačno traje izgradnja kompostane čime će se stvoriti preduvjeti zbrinjavanja biootpada.

Izvor: PROMO/ V.Milković

Vezano
Vezano
Događaji
Zadnje objave
Fotogalerija
Povodom Dana županije uz spomenik hrvatskim braniteljima položeni vijenci
Besplatna kontrola tlaka i šećera u krvi
 Svetkovina Uskrsnuća Gospodnjega u požeškoj Katedrali
Blagoslov hrane u Pleternici
Uskrsni sajam i podjela posnog obroka u Požegi