Search
Close this search box.

GRAD POŽEGA Obavijest vlasnicima kuća za odmor

Obavještavaju se vlasnici kuća za odmor na području grada Požege da su do 31. ožujka 2022. godine obvezni dostaviti prijavu podataka o kući za odmor nadležnoj Poreznoj upravi, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2022. godini (članak 49. Zakona o lokalnim porezima i članak 14. Odluke o porezima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 11/17., 17/17. i 6/20.) Radi provjere podataka, vlasnici kuće za odmor prijavu podataka ispunjavaju na propisanom obrascu i predaju u Grad Požegu, Trg Sv. Trojstva 1, a Grad Požega će isti dostaviti u Poreznu upravu, Ispostava Požega. (Obrazac prijave)
Visina poreza na kuće za odmor iznosi 10,00 kn po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje.
Člankom 12. Odluke o porezima Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 11/17., 17/17. i 6/20.), a na temelju Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj: 115/16. i 101/17.), propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se na nalaze na području grada Požege. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti, za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice i na odmarališta u vlasništvu JLP(R) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.
Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj, propisane u članku 56. Zakona o lokalnim porezima. Novčana kazna za pravnu osobu propisana je u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kn, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn. Novčana kazna za fizičku osobu propisana je u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn, a novčana kazna za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost propisana je u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

Izvor: pozega.hr

Vezano
Vezano