Search
Close this search box.

GRAD POŽEGA Za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2022. godini osigurano 500 000 kn

Grad Požega donio je Odluku o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2022. godini. Odlukom je utvrđen način i mjerilo za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja. Korisnici sredstava mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt, iznajmljeni poslovni prostor i slično) na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici i obrtnici koji će zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana i to za svaku novozaposlenu osobu:
– jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
– dvanaest mjesečnih poticaja u visini od 20 % bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 1.200,00 kuna, mjesečno.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji će u 2021. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti i to jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.
Sredstva za provedbu mjera iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Požege za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.
Spomenimo i kako je Grad Požega u 2021. godini pokrenuo program Poticanje malog gospodarstva te u sklopu programa subvencioniranje smještajnih kapaciteta na području grada Požege, zatim program Poticaji u poljoprivredi, program Poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva i projekt Sufinanciranje otvaranja Kušaonica na području grada Požege.
Prema analizi podataka za prošlu godinu, Grad Požega je subvencionirao otvaranje smještajnih kapaciteta prema kategorizaciji samih smještajnih kapaciteta i to: 2.000,00 kn po ležaju za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdice, 3.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdice, 4.000,00 kn za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdice i 5.000,00 za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.
U sklopu programa Poticaji u poljoprivredi subvencije su iznosile: 160,00 kn po plotkinji za umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica, 250,00 kn po plotkinji za umjetno osjemenjivanje goveda, 300,00 kn po kravi za poticanje uzgoja i držanja krava, 10,00 kuna po sadnici novozasađenog voćnjaka, odnosno 3,00 kn po loznom cijepu za novozasađene vinograde.
Razvoj poduzetništva se sufinancirao na način da su se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn isplaćivala za otvaranje obrta, te iznos od 5.000,00 kn jednokratno za svaku novozaposlenu osobu i 20% bruto plaće prema ugovoru o radu novozaposlene osobe slijedećih 12 mjeseci.
Temeljem Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi, Grad Požega je obrtnicima i trgovačkim društvima koji su sklopili kupoprodajni ugovor o kupnji zemljišta u poduzetničkoj zoni sufinancirao plaćanje naknade za priključenje na sustav električne energije do 11 kW, priključaka na vodu, kanalizaciju i plin.
Za Sufinanciranje otvaranja Kušaonica na području grada Požege isplaćivao se iznos od 30.000,00 kn po Kušaonici registriranoj kod nadležnih tijela.

 

NAZIV PROGRAMA GODINA 2021. BROJ
KORISNIKA
UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH SUBVENCIJA
Poticanje malog gospodarstva Subvencioniranje smještajnih kapaciteta na području
Grada Požege, ukupno 22 kreveta
 3 76.000,00 kn
Poticanje zapošljavanja i razvoja
poduzetništva
Dodijeljene subvencije za otvaranje obrta i zapošljavanje u
sklopu obrta i slobodnih zanimanja– 18 novootvorenih obrta
i 6 zaposlenih osoba kod obrtnika
 24 187.457,16 kn
Dodijeljene subvencije trgovačkim društvima za novozaposlene
osobe – 16 novozaposlenih osoba
 9 302.012,06 kn
Poticanje zapošljavanja i razvoja
poduzetništva
Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj poljoprivrednicima za
uzgoj i držanje krava – 329 krava
 15 302.012,06 kn
 Subvencije za voćnjake – 270 novozasađenih voćaka  1
Subvencije za umjetno osjemenjivanje krmača i nazimica i za
umjetno osjemenjivanje goveda
 – 49.530,00 kn
Sufinanciranje otvaranja Kušaonica
na području grada Požege
 Sufinanciranje otvaranja Kušaonica na području grada Požege  1 30.000,00 kn
UKUPNO: 53 746.399,22 kn

Izvor: pozega.hr

Vezano
Vezano
Događaji
Zadnje objave
Fotogalerija
Hrvatska – Italija na Trgu bećarca
Blagoslov novih zvona u Župi sv. Ivana Krstitelja
Bodrenje Vatrenih na Trgu bećarca
Misa povodom Dana hrvatskih branitelja Požege
Festival graševine u Kutjevu