Search
Close this search box.

JAVNI POZIV Dostavite prijedloge za dodjelu Županijskih nagrada

Na temelju članka 10. Odluke o županijskim nagradama (“Požeško-slavonski službeni glasnik”, br. 6/02 , 4/04, 9/2016), Odbor za dodjelu županijskih nagrada Požeško-slavonske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga
za dodjelu županijskih nagrada Požeško-slavonske županije
I.
Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu županijskih nagrada Požeško-slavonske županije.
II.
Nagrade Požeško-slavonske županije su:
• Nagrada za životno djelo
• Godišnja nagrada i
• Povelja zahvalnosti Požeško-slavonske županije.
III.
Nagrade Požeško-slavonske županije su javna priznanja koja Požeško-slavonska županija dodjeljuje za značajna postignuća i doprinos razvitku i ugledu Požeško-slavonske županije na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, tehničke kulture, tjelesne kulture, športa, prostornog uređenja i zaštite okolišta te drugih područja društvenog života.
IV.
Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima, djelatnim skupinama, tvrtkama, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim subjektima za osobit doprinos i rezultate postignute u prethodnoj godini, a koji žive ili djeluju na području Požeško-slavonske županije.
V.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima čiji je stvaralački put zaokružen te za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značaja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro Požeško-slavonske županije.
Nagrada se ne može dodijeliti državnim, županijskim, gradskim i općinskim dužnosnicima za ostvarenja postignuta na tim dužnostima dok tu dužnost obnašaju.
VI.
Povelja zahvalnosti Požeško-slavonske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za zapažene aktivnosti u promicanju ugleda Županije, te naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Županiju.
VII.
Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati:
• za pojedince:
–  životopis kandidata
–  tijek njegova rada
–  posebni uspjesi sa stručnim ocjenama
–  temeljito obrazloženje.
b)   za ustanove, tvrtke i udruge:
–  osnovni podaci
–  sadržaj djelovanja i rezultati
–  temeljito obrazloženje sa stručnim i drugim ocjenama.
VIII.
Ako pojedini prijedlog za dodjelu nagrade nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata
za odlučivanje, Odbor može od predlagača zatražiti dopunu prijedloga.
IX.
Prilikom ocjenjivanja vrijednosti postignuća kandidata predloženih za nagrade cijenit će se:
• da su rezultati najbolji na području Požeško-slavonske županije, a nadprosječni u odnosu na istovrsne na državnoj razini
• da su rezultati plod zalaganja članova organizacije ili pojedinca, a ne posebno povoljnog položaja uvjetovanog drugim čimbenicima
• da ostvareni rezultati pridonose razvitku grane djelatnosti i općem napretku sredine u kojoj su ostvareni te Požeško-slavonskoj županiji u cjelini.
X.
Nagrade će biti dodjeljene na svečanoj sjednici Požeško-slavonske županije u povodu Dana županije.
XI.
Prijedloge u pisanom obliku treba dostaviti najkasnije do 20. veljače 2022. godine na adresu:
Požeško-slavonska županija
Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine
Odbor za dodjelu županijskih nagrada
Županijska 7
34 000 Požega

Izvor: pszupanija.hr

Vezano
Vezano
Gradska kuca ZASTAVE
POŽEGA Uskršnja čestitka gradonačelnika

Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti,iščekivanje najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa uvijek nas iznova vraća temeljnim ljudskim vrijednostima, uči nas o snazi žrtve i…