Search
Close this search box.

KOMUNALAC POŽEGA D.O.O. Na lokaciji Vinogradine, nadomak Alilovaca, otvorena kompostana za prikupljanje i obradu biootpada

Nadomak Alilovaca, na odlagalištu otpada Vinogradine, danas je otvorena kompostana za prikupljanje i obradu biootpada. Objekt je u vlasništvu Komunalca Požega d.o.o. a vrijednost mu je nešto više od 7,5 milijuna kuna. Većina sredstava osigurana je iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020., dok je Grad Požega sudjelovao je u sufinanciranju opreme kompostane u iznosu oko 1,6 milijuna kuna.


Kompostana je otvorena u prisutnosti predstavnika Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zamjenika županice Požeško-slavonske županije Ferdinanda Trohu, gradonačelnika Požege dr. sc. Željka Glavića te predstavnika jedinica lokalne samouprave koje će koristiti kompostanu. Sve njih pozdravio je direktor Komunalca Domagoj Lovrić.


– S obzirom na to da nismo imali financijskih mogućnosti za samostalnu i cjelovitu izgradnju kompostane, na poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz prosinca 2019. godine (Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (referentni broj: KK.06.3.1.15)) prijavili smo izgradnju I. funkcionalne cjeline kompostane koja je obuhvaćala izgradnju površine za kompostiranje s pripadajućom infrastrukturom, objekta za zaposlene i nabavu kompletne opreme. Cilj izgradnje I. funkcionalne cjeline kompostane bio je odvojeno sakupljanje i obrada biootpada, poboljšanje postojećeg sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području 8 jedinica lokalne samouprave Požeško-slavonske županije te smanjenje količine otpada na odlagalištu.

Projekt je pokrenut i sa ciljem povećanja stope odvojenog sakupljanja otpada na našem području te smanjenja iznosa poticajnih naknada za prekomjerno odloženi komunalni otpad na odlagalištu koji plaćaju jedinice lokalne samouprave. Analizom do sada provedenih mjera i uloženog truda na području odvojenog sakupljanja otpada, uvidjeli smo da nije dovoljno iz komunalnog otpada izdvajati samo reciklabilne vrste otpada – papir, staklo, plastiku, jer su stope odvajanja otpada na godišnjoj bazi u svih 8 jedinica lokalne samouprave u kojima obavljamo javnu uslugu uvijek bile niže od 20 %,  a poznato je da u svrhu doprinosa kružnom gospodarstvu Europske unije, Republika Hrvatska mora oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu najmanje 55% mase komunalnog otpada do 2025. godine, 60% do 2030. godine, a 65% do 2035. godine.

Smatram da ćemo se tek s početkom rada kompostane u srpnju ove godine, polako početi približavati propisanim ciljevima – rekao je direktor Lovrić.Potom je dodao:
– Posebno želim naglasiti važnost edukacija u realizaciji ovog projekta. O pravilnom postupanju s otpadom djecu i građane već godinama educiramo na radionicama u predškolskim i školskim ustanovama, putem naše mrežne stranice i uz pomoć lokalnih medija, a u narednom periodu izobrazno-informativne aktivnosti planiramo provoditi još intenzivnije. Ovom prilikom želim zahvaliti svim djelatnicima i predstavnicima medija koji su do sada u tome sudjelovali i pomogli u buđenju ekološke svijesti naših građana.


Direktor Lovrić je iznio i osnovne podatke o samom projektu:
– Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (referentni broj: KK.06.3.1.15)  u kolovozu 2020. godine. Odluku o financiranju donijelo je Ministarstvo  gospodarstva i održivog razvoja u listopadu 2020. godine. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, KK.06.3.1.15.0009 potpisan je u studenom 2020. godine između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Komunalca Požega. Ukupna vrijednost projekta je 7.536.866,81 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 6.000.439,04 kuna pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 3.000.219,52 kuna, tj. 50% ukupno prihvatljivih troškova. Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Grad Požega sudjelovao je u sufinanciranju opreme kompostane u iznosu 1.651.782,02 kn.Krajnji rok provedbe Projekta bio je 27.svibnja. Projektom je izgrađen i opremljen I. funkcionalni dio kompostane u sklopu odlagališta otpada Vinogradine, izgrađena je ploha za kompostiranje s pratećom infrastrukturom i objekt za zaposlene te nabavljena oprema za obavlljanje tehnološkog procesa kompostiranja (drobilica, prevrtač, bubnjasto sito, stroj za pakiranje vreća komposta, procesno-mjeriteljska oprema i ostala oprema s alatima za rad).

Predviđeni kapacitet za ovu fazu projekta je 1000 t/god. Krajnji korisnici projekta su stanovnici osam jedinica lokalne samouprave ( Požega, Pleternica i Kutjevo, Velika, Brestovac, Čaglin, Kaptol i Jakšić), gospodarski subjekti i ustanove koji koriste usluge Komunalca Požega,  ali i stanovništvo i subjekti izvan područja djelovanja komunalnog društva.


Zadovoljstvo zbog izgradnje kompostane izrazili su zamjenik županice Ferdinand Troha i gradonačelnik Požege dr.sc.Željko Glavić.
– Sve češće se govori o „zero waste“ standardu. Mi želimo doseći odvajanje otpada od 55% do 2025. godine. To je cilj koji su postavili u Komunalcu Požega i vjerujem da će ga realizirati. Otpad je ozbiljan problem, a može biti i rješenje pojedinih problema ako se s njime upravlja odgovorno i racionalno – rekao je F. Troha. Podsjetio je također kako se trenutno otpad zbrinjava iz više od 15 800 kućanstava i 1234 gospodarska subjekta


Grad Požega će nabaviti gotovo 4.000 smeđih spremnika za biootpad zapremnine 120 i 240 litara.
– Sakupljanje biootpada dodatna je usluga Komunalca kojom će se građanima omogućiti jednostavno i besplatno zbrinjavanje. Time će naši sugrađani moći izravno utjecati na visinu svojih računa za uslugu sakupljanja otpada, jer što više izdvojimo korisnog otpada imat ćemo manji broj pražnjenja zelenih spremnika, a time i manje iznose računa u odnosu na korisnike koji ne odvajaju otpad i zelene spremnike izvoze više puta mjesečno – istakao je gradonačelnik Glavić.

Tekst i foto: V.Milković

 

 

Vezano
Vezano