Search
Close this search box.

NAKON DOBIVANJA POVELJE ZA KVALITETU Dr.Sc.Borislav Miličević: „Veleučilište u Požegi dovoljno je sazrelo i potpuno spremno za sljedeći korak u svojem razvoju”

Javnost je ovih dana obaviještena kako je Veleučilište u Požegi dobitnik Povelje za kvalitetu za 2021.godinu u kategoriji Povelja za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete a koju dodjeljuje Hrvatsko društvo za kvalitetu. Povelja je dodijeljena kao priznanje za izvrsne rezultate ostvarene u reakreditaciji i uspostavljen sustav za osiguravanje kvalitete sukladno Europskim standardima i smjernicama (tzv. ESG). Ovo priznanje dokaz je kako je Veleučilište u Požegi prepoznato kao jedno od najboljih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Ovom prilikom dodajmo još ponešto već objavljenoj informaciji: koliko je visokih učilišta bilo u konkurenciji, koji su kriteriji za dodjelu povelje, što to znači za naše Veleučilište…?

Obrazloženje dodjele Povelje

Treba reći kako Hrvatsko društvo za kvalitetu svake godine raspisuje javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Povelje HDK i to u tri kategorije među kojima je i Povelja za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete. Za dodjelu povelje u vidu se imaju slijedeći kriteriji: edukacijske aktivnosti vezane za kvalitetu i sustave upravljanja kvalitetom, izdavačka djelatnost, organiziranje stručnih i/ili znanstvenih skupova, društveni doprinos i međunarodna reputacija. Prilikom svečane dodjele Povelje, nedavno u Primoštenu, za Veleučilište u Požegi je rečeno:
-”Veleučilište u Požegi jedno je od prvih hrvatskih veleučilišta, utemeljeno 1998. godine, sa ciljem izvođenja preddiplomskih stručnih studija u trajanju od tri godine te specijalističkih diplomskih stručnih studija u trajanju od dvije godine.
Tijekom provedbe reforme visokog obrazovanja Veleučilište je prilagodilo svoje stručne studije zahtjevima tzv. bolonjskog procesa te nakon provedene reforme čini dio Europskog prostora visokog obrazovanja. Veleučilište u Požegi primjenjuje Europske standarde i smjernice za osiguranje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, tzv. ESG standarde čija je svrha uspostaviti zajednički okvir sustava osiguravanja kvalitete poučavanja i učenja na europskoj i nacionalnoj razini te omogućiti osiguravanje i poboljšavanje kvalitete visokog obrazovanja i potaći međusobno povjerenje olakšavajući priznavanje i mobilnost unutar i preko nacionalnih granica.
Načela na kojima se temelje ESG standardi su odgovornost visokih učilišta za kvalitetu vlastitog rada i njezino osiguravanje, raznolikost visokih učilišta, programa i studenata, razvoj kulture kvalitete te važnost potreba i očekivanja studenata i svih drugih dionika sustava.
Veleučilište je 2008. godine osnovalo Povjerenstvo za unapređivanje i osiguravanje te je predano radilo na viziji, misiji, strategiji i politici kvalitete, razvijalo sustav osiguravanja kvalitete, ulagalo u imovinu i prostorne kapacitete, a posebno u razvoj ljudskih potencijala, Početkom 2021. uspješno je završilo postupak reakreditacije te je proglašeno najboljim Veleučilištem u Republici Hrvatskoj temeljem ocjene razine kvalitete međunarodnog povjerenstva.“

Izvrsni rezultati ostvareni u reakreditaciji

A što ‘se krije’ iza navoda da je Povelja „priznanje za izvrsne rezultate ostvarene u reakreditaciji i uspostavljen sustav za osiguravanje kvalitete sukladno Europskim standardima i smjernicama”? Pojasnila je to koordinatorica za kvalitetu doc.dr.sc. Verica Budimir, koja je inače, preuzela Povelju..
– U Hrvatskom visokoobrazovnom sustavu djeluje 131 visoko učilište. Sva visoka učilišta prolaze postupak reakreditacije (Reakreditacija visokih učilišta obvezan je postupak vanjskog vrednovanja za sva visoka učilišta koji vrednuje ispunjavanje potrebnih uvjeta (akademskog praga) uz ocjenu kvalitete visokog učilišta prema definiranim standardima kvalitete. Provodi se u petogodišnjim ciklusima. Svrha je postupka potaknuti daljnji razvoj kvalitete u glavnim aspektima rada visokih učilišta te osigurati da studenti studiraju na visokim učilištima / studijskim programima koja ispunjavaju potrebne uvjete.) Trenutno je u tijeku drugi ciklus reakreditacije koji je završen za 89 (od 131) visokih učilišta. Proces reakreditacije provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje putem za tu svrhu imenovanih stručnih povjerenstava (međunarodna komponenta je obavezna).
Prema analizi rezultata vidljivo je kako od 89 visokih učilišta koja su prošla postupak reakreditacije:
• 38 visokih učilišta dobilo potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dok je 51 visoko učilište dobilo pismo očekivanja (time i obvezu da u određenom roku isprave nedostatke koje je povjerenstvo uočilo i isto dokažu)
• Veleučilište u Požegi jedino je od 16 veleučilišta koja su prošla ovaj postupak dobilo potvrdu (svi ostali dobili su pismo očekivanja)
• Ocjenu „visoke razine kvalitete“ (najviša ocjena prema kriterijima i standardima u postupku reakreditacije) za temu „Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta“ dobilo je 11 visokih učilišta među kojima je Veleučilište u Požegi (jedino veleučilište)

 Značenje dobivenog priznanja

Na kraju, što dobiveno priznanje znači za Veleučilište?
– Povelja HDK je veliko priznanje Veleučilištu u Požegi za dosadašnji rad na uspostavi, razvoju i unapređenju sustava za osiguravanje kvalitete. Pokazuje kako je kvaliteta rada institucije u svim segmentima vezanim uz nastavu, studijske programe, stručni i znanstveno istraživački rad te ostale aktivnosti prepoznata od HDK kao predvodnika u promicanju kvalitete u Hrvatskoj u svim segmentima društva. Povelja povećava prepoznatljivost institucije kao visokokvalitetne obrazovne institucije u Hrvatskoj ali i cijelom Europskom prostoru visokog obrazovanja. Primitak Povelje je priznanje svim djelatnicima za doprinos u radu i razvoju Veleučilišta i hrvatskog visokoobrazovnog sustava u cjelini te velika čast za instituciju – rekla je koordinatorica za kvalitetu doc.dr.sc. Verica Budimir,.
– Veleučilište u Požegi dovoljno je sazrelo i potpuno spremno za sljedeći korak u svojem razvoju. Zahvaljujući prepoznatom sustavu kvalitete ono će se transformirati u novu instituciju Fakultet turizma i ruralnog razvoja – zaključio je dekan dr.sc.Borislav Miličević.

Pripremila: V.Milković

Foto: V.M. i Veleučilište u Požegi

Vezano
Vezano