Search
Close this search box.

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U našoj županiji posao traži 2570 osoba a poslodavci su u veljači oglasili 215 slobodnih radnih mjesta

Iz Područnog ureda HZZO-a Požega dobili smo najnovije podatke o nezaposlenosti i zapošljavanju a objavljujemo ih u cijelosti.

1. REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST KRAJEM VELJAČE 2022.
Krajem veljače 2022. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 2.570 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je više za 0,2% ili 4 osobe, a na međugodišnjoj razini (veljača 2022./veljača 2021.), nezaposlenih je manje za 9,4% ili 266 osoba.
1.1. Nezaposleni prema spolu
U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 63,3% (1.627 osoba), a muškarci 36,7% (943 osobe). U odnosu na prethodni mjesec, udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 0,5 postotnih bodova, a u odnosu na veljaču 2021., udio žena je veći, a muškaraca manji za 6,7 postotnih bodova. Najveći udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je na području općine Jakšić (73,3%), a najmanji u Pakracu (47,2%).
1.2. Nezaposleni prema dobi
U odnosu na siječanj, broj nezaposlenih mladih osoba (15 do 29 godina) manji je za 0,3% te osoba starije dobi (preko 50 godina) za 1,3% dok je broj nezaposlenih osoba srednje dobi (30 do 49 godina) veći za 1,7%. Na međugodišnjoj razini (veljača 2022./veljača 2021.), smanjen je broj nezaposlenih mladih osoba za 27,2% te osoba srednje dobi za 4,5%, a povećan je broj nezaposlenih osoba starije dobi za 8,6%.
U strukturi nezaposlenih, osobe mlađe dobi čine 29,3% nezaposlenih, osobe srednje dobi 39,2% te starije osobe 31,5%. U odnosu na veljaču 2021. godine, udio nezaposlenih mladih osoba manji je za 7,2 postotna boda, dok je udio osoba srednje dobi veći za 2,0 postotna boda te osoba starije dobi za 5,2 postotna boda.
1.3. Nezaposleni prema stupnju obrazovanja
Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 63,0% (34,3% s trogodišnjom te 28,7% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 26,3%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 10,7% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom smanjen je za 1,8% te osoba s visokom razinom obrazovanja za 0,4%, dok je broj nezaposlenih osoba s osnovnom školom povećan za 0,2% i osoba sa srednjom školom za 0,4%.
1.4. Struktura nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije
U veljači je u odnosu na siječanj, broj nezaposlenih povećan u pet jedinica lokalne uprave, a smanjen također u pet jedinica lokalne uprave. Najveće povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u općini Čaglin (3,1%), a najveće smanjenje u Pakracu (4,9%). Na međugodišnjoj razini (veljača 2022./veljača 2021.), evidentirana nezaposlenost manja je u šest, a veća u 4 jedinice lokalne uprave. Najveće međugodišnje smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Pakracu (21,0%), a povećanje u općini Čaglin (26,6%).

1.5. Stopa nezaposlenosti u Požeško-slavonskoj županiji u veljači 2022.
Krajem veljače 2022. u Požeško-slavonskoj županiji bilo je 22.340 aktivnih osoba (19.770 osiguranika u evidenciji HZMO-a i 2.570 nezaposlenih osoba u evidenciji HZZ-a) što je za 2 osobe manje nego krajem siječnja. Stopa nezaposlenosti iznosila je 11,5% i ostala je na razini prethodnog mjeseca.
Na međugodišnjoj razini (veljača 2022./veljača 2021.), zaposlenih je više za 399 osoba ili 2,1%, nezaposlenih je manje za 266 osoba ili 9,4%, a stopa nezaposlenosti je manja za 1,3 postotna boda (12,8% u veljači 2021. godine).

2. PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM VELJAČE 2022.
2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih
Ukupno je tijekom veljače iz evidencije nezaposlenih izašla 261 osoba. Od tog broja, 189 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 2 osobe izašle su iz evidencije temeljem ostalih poslovnih aktivnosti, a 70 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).
Od 189 osoba koje su zaposlene, 150 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 31 na području Republike Hrvatske, a 8 osoba zaposleno je u inozemstvu.
Evidentirano zapošljavanje temeljem radnog odnosa najčešće je realizirano u sljedećim djelatnostima:
• Prerađivačka industrija – 58 osoba ili 30,7%
• Trgovina na veliko i malo – 23 osobe ili 12,2%
• Prijevoz i skladištenje – 20 osoba ili 10,6%
• Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 14 osoba ili 7,4%
• Zdravstvena zaštita i socijalna skrb – 13 osoba ili 6,9%.
U veljači je zaposleno više žena (98) u odnosu na muškarce (91), 51,9% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15-29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu u trajanju od 4 i više godina (33,3%). Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (ožujak 2021. – veljača 2022.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (58,1%), a najnižu osobe bez škole (24,3%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 20-24 godine (56,8%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (21,0%).
Iz evidencije Zavoda, u veljači je najviše zaposleno radnika na proizvodnoj liniji (20), prodavača (15), čistačica (13), konobara (11), drvoprerađivačkih radnika (9), pomoćnih radnika primarne prerade drva (7) te administrativnih službenika (7). Tijekom veljače, poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 215 slobodnih radnih mjesta, a najtraženija zanimanja su bila: doktor medicine (20), konobar (17), kuhar (10), prodavač (10), sastavljač elektroničke opreme (10), odgojitelj predškolske djece (9) te monter građevinskih elemenata (7).

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Tijekom veljače u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 265 osoba ili 20,4% manje u odnosu na prethodni mjesec te 15,2% više nego u veljači 2021. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 164 osobe, što je 32,8% manje u odnosu na prethodni mjesec i 28,1% više nego u veljači 2021. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 98 osoba, a iz redovnog školovanja 3 osobe. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:
• Trgovina na veliko i malo – 33 osobe ili 20,1%
• Prerađivačka industrija – 23 osobe ili 14,0%
• Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane – 23 osobe ili 14,0%
• Obrazovanje – 16 osoba ili 9,8%
• Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 15 osoba ili 9,1%.

3. KORISNICI NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI
U veljači su 744 nezaposlene osobe ili 28,9% ukupnog broja nezaposlenih, koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade manji je u odnosu na siječanj za 4,2%, a u odnosu na veljaču 2021. broj korisnika je veći za 130 osoba ili 21,2%.
Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 2.562,77 kuna i bila je veća za 5,7% od prosječne naknade isplaćene u veljači 2021. (2.425,45 kuna).

4. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
Krajem veljače je 412 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima:
• Potpore za zapošljavanje – 199 osoba (48,3%)
• Potpore za samozapošljavanje – 148 osoba (35,9%)
• Potpore za očuvanje radnih mjesta – 1 osoba (0,3%)
• Obrazovanje nezaposlenih – 57 osoba (13,8%)
• Javni radovi – 7 osoba (1,7%).

Osim provedbe redovitih mjera aktivne politike zapošljavanja, nastavljeno je i provođenje mjera za poslodavce kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno zbog pandemije bolesti COVID-19 kroz mjere zadržavanja radnih mjesta i skraćivanjem radnog vremena.

Vezano
Vezano